На кафедрі іноземних мов ТДАТУ відбулася чергова зустріч учасників дискусійного кіноклубу. Запропонований для обговорення короткометражний фільм «Рожевий бік чорного» (‘THE BLACK SIDE OF PINK’) присвячено одній з гострих проблем сучасного суспільства – булінгу.

Учасники кіноклубу не були пасивними глядачами – під час спільного перегляду фільму студенти звертались до аналізу особистісних якостей, вчинків і почуттів головних героїв. Творче завдання «Стоп-кадр», яке містило елемент непередбачуваності, спонукало студентів спрогнозувати дії персонажів у суперечливі моменти, а потім пояснити лінію їх поведінки. Осмислення авторського задуму не припускає безумовної згоди глядачів: отже, думки студентів були різними, а деколи – діаметрально протилежними, в чому полягала цінність колективного діалогу.

Окрім цього, серед учасників кіноклубу було проведено анонімне опитування, результати якого вказують на те, що булінг, на жаль, є доволі поширеним явищем серед молоді. Під час дискусії студенти також мали можливість навчитись, як протистояти й протидіяти цьому явищу, як бачити світ з позиції іншої людини й бути толерантним до розмаїття поглядів, культур і проявів людської індивідуальності.

Н.Г. Нісаноглу, викладач кафедри іноземних мов