-1-63822213 січня 2020 року о 15.00 в аудиторії 1.127 відбудеться конференція трудового колективу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт ректора університету д.т.н., професора, член-кореспондента НААНУ Кюрчева В.М. про діяльність ТДАТУ за 2019 рік.

2. Звіт про виконання умов колективного договору

3.Про прийняття  колективного договору між адміністрацією та профкомом на  2020-2021 рр.

4.  Про діяльність «БО БФ «Таврія».

                                                                                5.  Про зміни у складі вченої ради університету.

                                                                                6.  Різне.

Профком ТДАТУ