computer-aided-design-solidworks-computer-aided-engineering-technical-drawing-designТаврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пропонує абітурієнтам здобути вищу освіту за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування. Конструювання та технології машинобудування». В умовах стрімкого застосування новітніх технологій вона є однією з актуальних.

Освітня програма цієї спеціальності орієнтована на формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру у галузі машинобудування. Фахівці повинні розробляти нові та удосконалювати наявні конструкції різних машин та впроваджувати прогресивні технологічні процеси, засоби автоматизації і механізації у виробництво. Акцент при підготовки фахівця робиться на застосовуванні новітніх комп’ютерних технологій на виробництві при проектуванні об’єктів галузевого машинобудування.

Випускники, які здобули спеціальність «Галузеве машинобудування» ОПР «Конструювання та технології машинобудування» можуть обіймати наступні посади:

• Інженер-конструктор.
• Інженер-технолог.
• Головний конструктор, генеральний конструктор.
• Головний інженер проекту.
• Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів.
• Директор (начальник) дослідної, конструкторської, проектної організації.
• Начальник (завідувач) науково-дослідного, конструкторського сектору.
• Начальник відділу технічного контролю.
• Керівник виробничих підрозділів у промисловості.
• Директор науково-дослідного інституту.
• Молодший науковий співробітник.
• Керівники виробничих підрозділів у промисловості.
• Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості.
• Викладач вищого навчального закладу, професійного, професійно-технічного навчального закладу.

Якщо ви обрали для себе цю спеціальність, необхідно здати ЗНО з наступних предметів:

Редакційно-видавничий відділ