Проблематика енергетичної незалежності сільських територій почала активно обговорюватися в нашій державі лише в останні кілька років, як в зв’язку з загальним загостренням уваги до різних аспектів національної безпеки, так і в зв’язку з гострими кризовими явищами в енергетичному секторі. 

Важливість енергії як фактору стійкого розвитку сільських територій очевидна і не потребує спеціальних доказів. Більш того, специфіка сільськогосподарських підприємств зобов’язує розглядати їх енергозабезпечення з урахуванням структури основних фондів, видів виробництва, відходів, вимог соціальної безпеки, локальної ринкової кон’юнктури та інших аспектів.

Підвищення енергонезалежності через використання альтернативних джерел енергії – одне із стратегічних питань розвитку агробізнесу й сільських територій в цілому. До цього часу залишаються не врегульованими питання порядку використання тваринних відходів, зміни цільового призначення земельних ділянок, залучення проєктного фінансування, ліцензування, виходу на енергетичний ринок тощо.

Саме обговоренню цих питань було присвячено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», яка проходила на базі Полтавської державної аграрної академії за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Полтавської державної аграрної академії, академії WSB (Республіка Польща), Опольського університету (Республіка Польща), національного аграрного університету Вірменії (Республіка Вірменія),

Азербайджанського державного аграрного університету та Азербайджанського університету кооперації (Азербайджанська республіка) ПДАА.

Конференція проводилась для наукових співробітників, викладачів, студентів й аспірантів вищих навчальних закладів, фахівців і керівників сільськогосподарських та переробних підприємств АПК різної організаційно-правової форми, працівників державного управління, освіти та місцевого самоврядування, всіх, кого цікавить проблематика розвитку сільських територій на засадах енергоефективності й енергонезалежності.

Від ТДАТУ були заявлені доповіді представників кафедри ТСС АПК к.т.н., доцент Наталії Болтянської Н.І. та техніка І категорії  Артема Комара, які прийняли активну участь в роботі конференції з доповідями: «Визначення ризиків для екологічної безпеки при вирощуванні біопаливних культур», «Підвищення енергоефективності сільськогосподарських підприємств тваринницького напрямку» та «Використання поновлюваних джерел енергії в сільських територіях». За результатами роботи конференції був випущений Збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, в який увійшли і матеріали доповідей, представлених співробітниками кафедри ТСС АПК.

За матеріалами сайту кафедри ТСС АПК