Однією з головних методологічних засад нового Закону України «Про вищу освіту» є автономія закладів вищої освіти, що означає розширення їх прав у формуванні змісту освіти та забезпеченні її якості.

Наприклад, нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти формулюється у термінах результатів навчання, а переліки навчальних дисциплін визначається самими закладами освіти. З огляду на це кожному учаснику освітнього процесу необхідно розуміти механізм визначення результатів навчання та формування освітніх програм.

З метою удосконалення якості освітнього процесу 12-14 жовтня відбулася низка зустрічей студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей «Садівництво та виноградарство» і «Геодезія та землеустрій» з гарантами освітніх програм, викладачами випускових кафедр, представниками деканату факультету АТЕ у режимі zoom-конференцій.

Декан факультету Ірина Іванова наголосила на важливості участі усіх учасників освітнього процесу. Було акцентовано увагу на тому, що студентство бере активну участь у розробці освітніх програм, визначенні ключових компетентностей, основних дисциплін та предметної сфери, формулюванні програмних результатів навчання відповідно до ключових програмних компетентностей, вирішенні питання щодо модуляризації програми, визначенні підходів до викладання, навчання та оцінювання результатів навчання, реалізації, моніторингу і вдосконаленні освітньої програми та її компонентів.

Очільницею факультету було наголошено на тому, що відповідно до «Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного» у поточному році визначення дисциплін за вибором студента буде здійснюватися в автоматизованому онлайн-режимі після знайомства студентів з силабусами та презентаціями дисциплін, розміщених на сайті факультету.

Декан також наголосила на тому, що на сайті університету оприлюднено освітню програму «Садівництво та виноградарство», а також оновлену освітню програму «Геодезія та землеустрій» після її громадського обговорення та удосконалення, до якого активно долучилися здобувачі вищої освіти, вносячи свої пропозиції щодо її змісту.

Окрім цього, було підкреслено, що сучасний підхід до формування освітніх програм передбачає фокусування на навчальних досягненнях, які мають стати основою кваліфікації випускника та забезпечити його конкурентоспроможність і успішність.

Галина Тараненко,
заступник декана факультету АТЕ