Однією із головних та актуальних проблем української освітньої системи сьогодні, на думку професорсько-викладацького складу кафедри машиновикористання в землеробстві, є підготовка та підвищення кваліфікації фахівців вищої освіти. Така необхідність виникає у зв’язку з постійним розвитком вітчизняної та світової науки. А це впливає на те, що освітній процес у закладах вищої освіти зазнає істотних змін, що стосуються усіх структурно-змістовних компонентів освіти.

Тому, однією із сильних сторін розвитку суспільства завжди вважалася підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у провідних університетах.

За такою концепцією подальшого науково-освітнього розвитку кадрів вищої кваліфікації школа професора, члена-кореспондента НААН України Володимира Надикти щороку проводить фахові науково-практичні семінари з актуальних проблем аграрної інженерії та галузевого машинобудування.

 7 жовтня на кафедрі машиновикористання в землеробстві відбувся перший у цьому навчальному році науково-практичний семінар на тему: «Оранка – як особливий прийом обробітку ґрунту», на якому були присутні і науково-педагогічні працівники кафедр сільськогосподарських машин і загального рослинництва, а також були запрошені проректор з наукової роботи професор Оксана Єременко та аспіранти і магістри ТДАТУ.

Модератор семінару Володимир Надикто у своїй доповіді окреслив сучасний підхід на проблему збереження та підвищення родючості грунту. Він зазначив, що широковідомі нині у світі системи обробітку ґрунту, які потребують уточнення своїх визначень, можуть бути реалізовані трьома способами: полицевим, безполицевим і комбінованим. Одним із важливих прийомів полицевого способу обробітку ґрунту є оранка, здійснювати яку слід не щороку, а лише тоді, коли коефіцієнт структурності верхнього шару (8–10 см) ґрунту буде меншим ніж 0,76. Обов’язковою умовою проведення оранки є застосування передплужників або використання двоярусних плугів. Тільки у цьому разі вона виступає одним із засобів відновлення структури ґрунту, як одного із найважливіших чинників збереження його родючості.

Після виступу професора Володимира Надикто відбулася жвава дискусія серед учасників семінару. Усі науково-педагогічні працівники відзначили, що представлена науково-практична інформація є актуальною і потребує негайного впровадження в освітній процес. А проведення таких семінарів слід і надалі продовжувати з тематиками актуальних проблем агроінженерії і галузевого машинобудування.

Володимир Кувачов,
зав. кафедри машиновикористання в землеробстві