На виконання постанови Кабінету Міністрlв України від 22.09.2021 р. № 981 «Пpo внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», листа Міністерства освіти інауки України від 21.10.2021р. № 1/9-558 щодо організації освітнього процесу в закладax освіти під час епідемічної небезпеки та з метою запобігання поширенню построю респіраторної хвороби COVID- 19,

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити дистанційне навчання для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми усіх спеціальностей до 12.11.2021р.

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр кураторам акадсмічних rpуп до 23.10.2021 р. провести серед професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти університету роз’яснювальну роботу щодо проведення занять у дистанційному он-лайн режимі згідно з розкладом заняrь другого змістового модуля.

3. Начальнику навчального відділу БЄЛЯКУ П.О. внести зміни до графіку навчального пpoцecy та перенести термін проведения ПMK 1 на період 22.11.2021р. по 26.11.2021р.

4. Керівнику ННІЗУП та начальнику навчального відділу відпрацювати розклад занять студентів заочної форми навчання у дистанційному режимi та забезпечити в ньому посилання для відвідування здобувачами занять в он-лайн режимі.

5. Директору Центру культури і дозвілля ЦВІГУН С.М. та завідувачу кафедри фізичного виховання i спорту ГАЗАЄВУ В.Н. тимчасово заборонити на період до 12.11.2021 р. проведения масових зaxoдів.

6. Завідувачам кафедр забезпечити контроль за виконанням у дистанційному режимі індивідуальних планів роботи науково-педагогічних i педагогічних працівників кафедр з методичної, наукової та організаційної роботи.

7. Допоміжному та обслуговуючому персоналу продовжити роботу у штатному режимі.

8.Завідувачам гуртожитків надати проректору з АГP РИЖКОВУ О.М. списки мешканців, які тимчасово на період дистанційного навчання не проживатимуть у гуртожитках. Головному бухгалтеру KPУTIKOBIЙ Т.О. зробити перерахунок вартості проживания для тимчасово відсутніх мешканців гуртожитків.

Реторат