26 квітня у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного під керівництвом ректора Сергія Кюрчева відбулось засідання вченої ради. Воно проходило в режимі онлайн, за допомогою платформи Zoom.

Порядок денний складався з наступних питань:

1. Розгляд атестаційної справи д.пед.н. Тітової Олени Анатоліївни щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика (доп. Самойчук К.О.)
2. Розгляд атестаційної справи д.е.н. Яцух Олени Олексіївни щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі фінансів, обліку і оподаткування (доп. Демченко І.В.)
3. Про зміну контингенту студентів університету у 2021-2022 навчальному році. (доп. Ломейко О.П.).
4. Різне.

Розпочалося засідання вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного з розгляду атестаційних справ. Шляхом таємного голосування було рекомендовано присвоїти вчені звання професора по кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика д.пед.н. Олені Тітовій та професора по кафедрі фінансів, обліку і оподаткування д.е.н. Олені Яцух.

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Ломейко доповів про зміну контингенту здобувачів вищої освіти Університету у 2021-2022 навчальному році. У своїй доповіді Олександр Петрович зробив детальний аналіз щодо причин збільшення або зменшення контингенту за усіма спеціальностями і формами навчання, а також порівняльний аналіз за два минулі навчальні роки. За результатами проведеного моніторингу було прийнято ряд організаційних заходів щодо збільшення контингенту здобувачів вищої освіти в ТДАТУ та покращення показників відвідуваності студентами аудиторних занять.

Ректор ТДАТУ Сергій Кюрчев торкнувся одного з найголовніших питань сьогодення, що стосується життєдіяльності Університету.

Сьогодні, 26 квітня, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет підписав наказ «Про тимчасове переміщення Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». Згідно цього документу Таврійський ДАТУ та його відокремлені структурні підрозділи: ВСП «Василіський фаховий коледж ТДАТУ», ВСП «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ», ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» та ВСП «Ногайський фаховий коледж ТДАТУ» тимчасово переміщені до обласного центру та зареєстровані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 (на базі Запорізького національного університету). ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» було тимчасово переміщено на базу Кропивницького аграрного фахового коледжу до завершення дії воєнного стану.

Завдяки переміщенню на підконтрольну територію України здобувачі Університету можуть не перейматися тим, що отримають дипломи українського зразка. Усі викладачі отримуватимуть зарплату, а студенти стипендію соціальну та академічну, сироти отримають виплати на харчування. Для ЗВО буде доступна єдина державна електронно-реєстраційна база освіти, що є вкрай важливим фактором. Усі списки студентів будь-якого закладу освіти знаходяться саме у цій базі. Сьогодні ТДАТУ розблоковано казначейські рахунки. Співробітники отримали зарплату за квітень, студентам виплачено стипендію.

Ознайомитися з наказом можна нижче.

З усіх питань, що розглядалися на засіданні вченої ради, прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.

Редакційно-видавничий відділ