Інформація про вступ до докторантури на відповідній сторінці ТДАТУ – Аспірантура та докторантура

    Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом університету, підпорядкований ректору та проректору з наукової роботи, діє на підставі Статуту університету, Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів МОН України, Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. за № 261, наказу МОН України від 10.06.2016 р. № 655 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» і в практичній роботі керується наказами ректора, Правилами внутрішнього розпорядку.