Міжнародна діяльність на факультеті здійснюється через відділ міжнародних зв’язків ТДАТУ.

До такого виду діяльності відноситься:

  • виробничі практики студентів;
  • Стажування науково-педагогічного складу;
  • участь у міжнародних проектах та грантах;
  • академічна мобільність.