Наука проникає у різні сфери, вона стає розповсюдженою. Знання використовуються в будь-якому виді діяльності, але тільки в науковій одержання знання є основною метою й основним результатом. Науково-педагогічний склад факультету активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

   Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу проводиться в межах програм Науково-дослідного інституту Агротехнологій та екології.

Наукова робота кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Наукова робота кафедри геоекології і землеустрою

Наукова робота кафедри рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Наукова робота кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії

Наукова робота кафедри цивільна безпека

 

Звіт науково-дослідної роботи факультету  2017-2018 н.р.