Наука проникає у різні сфери, вона стає розповсюдженою. Знання використовуються в будь-якому виді діяльності, але тільки в науковій одержання знання є основною метою й основним результатом. Науково-педагогічний склад факультету агротехнологій та екології активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

ЗВІТ З НАУКИ ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ ЗА 2018 РІК

Звіти з науки представлені на сайтах кафедр: