2 семестр

Оберіть 1 дисципліну (3 кредити)  мовного спрямування:

Оберіть 1 дисципліну (4 кредити)  природничо-математичного спрямування:

  • Фізика з основами біофізики рослин (4 кредити)
  • Сучасні концепції природознавства (4 кредити)
  • Математичні основи економетрики (4 кредити)
  • Математичні моделі й методи експертного оцінювання та прийняття рішень (4 кредити)
  • Імітаційне моделювання систем (4 кредити)
  • Математичні моделі та моделі в сучасних наукових дослідженнях (4 кредити)
  • Лабораторний практикум з математичного моделювання процесів та систем (4 кредити)
  • Чисельний аналіз (4 кредити)

Оберіть 1 дисципліну (3 кредити)  культурологічного спрямування:

 

Оберіть 1 дисципліну (3 кредити) правового спрямування:

 

Оберіть 1 дисципліну (4 кредити) з майнору агроінженерного спрямування:

3 семестр

оберіть 1 дисципліну (3 кредити) суспільно-політичного спрямування

4 семестр

оберіть  1 дисципліну (8 кредити) з майнору агроінженерного спрямування

АНКЕТА 1 (дення форма навчання)

АНКЕТА 1 (заочна форма навчання)

АНКЕТА 2 (дення форма навчання)

АНКЕТА 2 (заочна форма навчання)