З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Екологія» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021 н.р.:

3 семестр

Обрати 3 дисципліни 13 кредитів

4 семестр

Обрати 3 дисципліни 11 кредитів

АНКЕТА  (денна форма навчання)

АНКЕТА  (заочна форма навчання)