З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021 н.р.:

3 семестр

Оберіть 1 дисципліну правового спрямування (4 кредити)

 

4 семестр

Оберіть 1 дисципліну культурологічного спрямування (3 кредити)

 

Оберіть 1 дисципліну суспільно-політичного спрямування (3 кредити)

 

Оберіть 1 дисципліну  природничого спрямування (3 кредити)

 

АНКЕТА  (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)