З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Екологія» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021 н.р.:

 5 семестр

Обрати 2 дисципліни 7 кредитів

6 семестр

Обрати 1 дисципліну 4 кредити

АНКЕТА УТОЧНЮЮЧА (денна форма навчання)

АНКЕТА УТОЧНЮЮЧА (заочна форма навчання)