5 семестр

Обрати 1 дисципліну з блоку «Технологія виробництва сировини для харчової промисловості» (3 кредити)

МАЙНОР «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (7 кредитів)

Обрати 1 дисципліну (3 кредити)

Обрати 1 дисципліну (4 кредити)

МАЙНОР «ДІЄТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ» (12 кредитів)

5 семестр

Обрати 1 дисципліну (4 кредити)

6 семестр

Обрати 1 дисципліну (4 кредити)

Обрати 1 дисципліну (4 кредити)

5-6 семестр

Обрати 1 дисципліну іншомовного спрямування (4 кредитів)

 

АНКЕТА (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)