5 семестр

Обрати 1 дисципліну з майнору «Дієтичне харчування» (3 кредити)

 

Обрати 1 дисципліну з майнору «Менеджмент» (3 кредити)

5-6 семестр

Обрати 1 дисципліну іншомовного спрямування (8 кредитів)

АНКЕТА (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)