7-8 семестр

Обрати 1 дисципліну іншомовного спрямування (8 кредитів)

  1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (поглиблений курс) (8 кредитів)
  2. Іноземна мова (ІІ) (8 кредитів)
  3. Ділова іноземна мова (8 кредитів)
  4. Іноземна мова для побутового та академічного спілкування (8 кредитів)

 

Обрати один з двох майнорів (9 кредитів)

Майнор «Готельно-ресторанна справа» (9 кредитів)

7 семестр

8 семестр

Майнор «Інженерія харчових виробництв» (9 кредитів)

7 семестр

8 семестр

АНКЕТА (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)