Методична комісія факультету працює за планом, складеним на навчальний рік та затвердженим деканом факультету.
    Методична комісія факультету щорічно звітує про роботу на Вченій раді факультету.

План роботи методичної комісії АТЕ 2019-2020 н.р.

План роботи методичної комісії факультету АТЕ на 2018-19 н.р.