Процедура забезпечення якості освітньої діяльності має дві складові: слухання, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр, розміщення протоколів засідань на електронному ресурсі університету(Lider)в розділі «Якість освіти» … Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм.