Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча)–система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

2022

2021

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

бакалавр (зі скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»):

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Агрономія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія” галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”, кваліфікація: бакалавр з агрономії – 2019

бакалавр на базі повної  середньої освіти:

ОСВІТНЯ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА – 2019″ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна безпека», кваліфікація: бакалавр з цивільної безпеки – 2019

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Агрономія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія” галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”, кваліфікація: бакалавр з агрономії – 2019

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки», кваліфікація Бакалавр з екології – 2019

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», кваліфікація Бакалавр з геодезії та землеустрою – 2019

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Садівництво та виноградарство“ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 203 “Садівництво та виноградарство” галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”,  кваліфікація: бакалавр із садівництва та виноградарства – 2019

2018

бакалавр на базі повної  середньої освіти:

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки», кваліфікація Бакалавр з екології – 2018

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Лісове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 205 «Лісове господарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», кваліфікація Фахівець з мисливстознавства – 2018

2017

бакалавр на базі повної  середньої освіти:

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 “«Готельно-ресторанна справа»” галузі знань 24 “Сфера обслуговування”, кваліфікація: бакалавр зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» – 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Геодезія та землеустрій»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», кваліфікація Бакалавр з геодезії та землеустрою – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бакалавр (зі скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»):

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація: бакалавр з харчових технологій – 2016

бакалавр на базі повної  середньої освіти:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 263 – “Цивільна безпека- 2016” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна безпека», кваліфікація: бакалавр з цивільної безпеки – 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки», кваліфікація Бакалавр з екології – 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація: бакалавр з харчових технологій – 2016

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кваліфікація: бакалавр із садівництва та виноградарство – 2016