Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності.

2022

2021

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Агрономія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», кваліфікація: магістр з агрономії – 2019

2018

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Екологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 «Природничі науки» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 «Екологія» КВАЛІФІКАЦІЯ Магістр з екології – 2018

2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки», кваліфікація Магістр з екології – 2017

2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація: магістр з харчових технологій – 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ” Цивільна безпека другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна безпека», кваліфікація: магістр з цивільної безпеки – 2016