Положення про Вчену раду факультету (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету  і є документом, який регламентує її діяльність.

Положення про Вчену раду факультету