Вчена рада є колегіальним органом управління факультету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Список членів Вченої ради факультету агротехнологій та екології 2019 – 2020 н.р.

До наказу про склад Вченої_ради факультету агротехнологій та екології 2018-2019 н.р.