photo_2020-03-04_15-45-01
Семінар кураторів на факультеті АТЕ

         04.03.2020 р. відбувся черговий семінар кураторів на факультеті АТЕ, на якому було висвітлено основні питання, що будуть розглянуто впродовж березня в межах освітньої траєкторії та виховного процесу.         З кураторами академічних груп і заступником декана з НР Нєжновою Н.Г. було визначено  особливості та графік проходження ПМК- І студентами, що мають дуальну форму освіти.          […]

IMG_20200226_080744
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СЕМІНАРІ КУРАТОРІВ

      У межах виховної роботи відбулась щотижнева зустріч кураторів та адміністрації факультету АТЕ, на якій  було обговорено питання щодо якості знань здобувачів вищої освіти напередодні модульного контролю № 1 другого семестру 2019-2020 н. р. Також заступниками декана було зроблено наголос на активізації роботи кураторів академічних груп зі студентами дуальної форми навчання. Декан факультету Іванова І.Є. […]

DSC_0008
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ОБРАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ АТЕ

    Здобувачі вищої освіти (ЗВО) є повноцінними учасниками освітнього процесу, отже вони мають право впливати на його організацію, одним із аспектів якої мають стати вибіркові дисципліни. Нині студентство має бути не лише пасивним споживачем, а й активно вимагати для себе вибірковості дисциплін з урахуванням власних потреб та інтересів, з метою побудування власної індивідуальної траєкторії навчання. […]

IMG-75cc477671fe3fa444d0367463906810-V
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ: ОБГОВОРЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ В ПОБУДОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ НА СТАРОСТАТІ ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ 11 грудня 2019 р.

     Підготовка закладами вищої освіти компетентних фахівців, з гармонійним поєднанням особистісних й професійно важливих якостей, які здатні до саморозвитку та самореалізації в майбутній професійній діяльності, є пріоритетними цілями сучасної вищої школи. У зв’язку з тим, модернізація сучасного освітнього процесу передбачає «студентоцентровану» спрямованість, що означає самостійність, комфортність і індивідуалізацію програм, збільшення ступенів свободи тих, хто навчається, […]

photo_2019-12-10_15-11-25 (4)
Визначення спільної прогресивної концепції розвитку вищої освіти на факультеті АТЕ ТДАТУ ім.Дмитра Моторного

    Відбулось чергове засідання Ради факультету АТЕ 10.12.2019. Порядок денний містив наступні питання: Про хід виконання дипломних робіт магістрами 1-го та 2-го року навчання спеціальностей «Агрономія», «Екологія», «Цивільна безпека», «Харчові технології» та стан підготовки студентів всіх ОР до КДІ. Аналіз стану проведення та складання другого рубіжного контролю ПМК. Підсумки роботи на інформаційному порталі ТДАТУ студентів, […]

IMG_8617
Якісна вища освіта на факультеті АТЕ — шлях до гідного майбутнього випускників ТДАТУ ім.Дмитра Моторного!

     В умовах посилення ролі освітніх вимірювань та освітньої аналітики у процесі зовнішньої оцінки якості освітньої діяльності закладів вищої освіти академічна спільнота ТДАТУ ім. Дмитра Моторного потребує обговорення нагальних проблем вищої освіти та стосовно спільного пошуку оптимальних шляхів їх вирішення, як на рівні України, так і в межах університету.        На факультеті Агротехнологій та екології 10 […]

IMG_20191205_113919
Індивідуальна освітня траєкторія – найважливіший компонент диференціації навчання у вищій школі

    В умовах прагнення ТДАТУ ім. Дмитра Моторного до євроінтеграції та активного впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес кожний структурний підрозділ зазнає кардинальних змін.     Індивідуальна освітня траєкторія – найважливіший компонент диференціації навчання у вищій школі. З метою удосконалення індивідуальної  освітньої траєкторії навчання в межах ОП «Геодезія та землеустрій», «Екологія», «Цивільна безпека», «Готельно-ресторанна справа»  деканом факультету АТЕ […]

photo_2019-12-05_14-00-36 (2)
Обговорення змісту Syllabus, як персоніфікованих програм викладача для навчання студентів

В умовах демократизації освітнього процесу на факультеті АТЕ ТДАТУ ім. Дмитра Моторного активно використовують новітні форми співробітництва викладача зі студентом та впроваджують технології та засоби, що сприяють якісному отриманню освіти у ЗВО. Сьогодні пріоритетом набуття знань є підготовка молодого покоління до життєздатності в інформаційному суспільстві, розроблення сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу та […]

IMG_20191128_112850
Обговорення освітньо-професійної програми «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» в рамках студоцентрованого навчання

 Обговорення освітньо-професійної програми «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» в рамках студоцентрованого навчання    На факультеті агротехнологій та екології 28.11.2019 р. відбулась презентація освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для студентів 2019 року набору. Зі вступним словом до всіх присутніх звернулася декан факультету агротехнологій та екології Іванова Ірина Євгенівна, особливу увагу декан […]

изображение_viber_2019-11-29_08-16-39
Обговорення освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в рамках студоцентрованого навчання

  28 листопада 2019 року на факультеті агротехнологій та екології відбулась презентація освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Зі вступним словом до всіх присутніх звернулась декан факультету агротехнологій та екології Іванова Ірина Євгенівна та розказала про систематичну і планомірну роботу всього колективу щодо впровадження освітніх […]