+


Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою


Загальна інформація

Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок зайняття посади державної служби. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.
Нормами статті 25 Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

    Відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301, Таврійський державний агротехнологічний університет є уповноваженим закладом вищої освіти, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка.

посвідчення2

Нормативні документи

Порядок реєстрації на участь в атестації

    Реєстрація на участь в атестації у Таврійському державному агротехнологічному університеті відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року.

     Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (Заява 1) або електронну заяву (Заява 2) не пізніше ніж за п’ять днів (а це буде п’ятниця до 12.00) до дати проведення атестаційної сесії, визначеної графіком.

Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:
1. Написати заяву, відсканувати її та надіслати на електронну адресу:
shn@tsatu.edu.ua
2. Подати особисто або надіслати паперову заяву на поштову адресу:
72310, Україна, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18,
кафедра суспільно-гуманітарних наук, корпус №1, аудиторія 1.203.
3. До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної заяви — скановану копію) про сплачені кошти за послугу із проведення атестації з державної мови. Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою». Особи, які платіжний документ надіслали в електронному вигляді, подають оригінал особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

    Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє особу, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення телефоном або електронною поштою.

   Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно із графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

    Посвідчення вручають учасникам, які успішно пройшли атестацію в університеті, або за заявою таких осіб надсилають рекомендованим листом із повідомленням про вручення протягом 10 календарних днів від дати проходження атестації.

Порядок реєстрації та отримання посвідчення на безоплатній основі

Особа, яка вільно володіє державною мовою і підтвердить це одним із документів, може звернутися до атестаційної комісії із заявою (Заява 3) про видачу посвідчення на безоплатній основі без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).

    До заяви повинна бути додана копія документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього:

 • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
 • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова і література та іноземна мова; за спеціалізацією «Українська мова та література» спеціальності «Філологія».

    У цьому випадку видача посвідчення проводиться на безоплатній основі.

    Відповідно до роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2017 року №26-р/з, з метою уникнення випадків видачі посвідчення на основі недостовірних відомостей, звірки копій наданих документів з їх оригіналами, що визначені пунктом 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», прийняття документів проводиться шляхом особистого подання особою, яка претендує на зайняття посади державної служби.

Порядок атестації

    Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.
До проходження атестації допускають осіб, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.
Атестація відбувається у два етапи:
1) у письмовій формі, яка включає:

 • письмове завдання з використанням технології тестування;
 • письмовий переказ тексту з фахових питань.

2) в усній формі, яка передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену тему.
Час виконання завдання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) — 60 хвилин.

    Атестація в усній формі розпочинається не раніше як через 60 хвилин і не пізніше ніж 120 хвилин після закінчення атестації у письмовій формі.

    Час проходження атестації для кожного її учасника в усній формі до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

    За результатами атестації у письмовій та усній формі комісія ухвалює рішення про видачу учасникові, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв
Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди
Графік атестаційних сесій
1. Графік атестаційних сесій на 2018-2019 рік

 • 28.08.2019
 • 29.08.2019
 • 4.09.2019
 • 11.09.2019
 • 18.09.2019
 • 04.10.2019
 • 18.10.2019
 • 24.10.2019
 • 01.11.2019
 • 15.11.2019
 • 06.12.2019
 • 20.12.2019

2. Початок проведення атестаційної сесії об 11.00 год за адресою:
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., аудиторія 1.205
3. Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається наступного дня.
4. Усі зміни та можливу додаткову інформацію буде подано на сайті університету в розділі «Атестація з української мови».
Вартість послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою
1. Індивідуальна — 450 грн.
2. Посвідчення за результатами атестації — 25 грн.
Реквізити за послуги
Шановні учасники атестації!!!
Ретельно перевіряйте реквізити, особливо розрахунковий рахунок та призначення платежу!!!
Перед оплатою уточніть вартість атестації за телефонами 42-35-58 або (068)-06-86-448
1. За проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою
Призначення платежу: Атестація укр. мови від __________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Одержувач: Таврійський державний
агротехнологічний університет
р/р 31259217102221
МФО 820172 ЄДРПОУ 00493698
Державна казначейська служба
України, м. Київ

Сума 450 грн.

2. Видача посвідчення за результатами атестації щодо вільного володіння державною мовою
Призначення платежу: Посвідчення укр. мови
від ___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Одержувач: Таврійський державний
агротехнологічний університет
р/р 31259217102221
МФО 820172 ЄДРПОУ 00493698
Державна казначейська служба
України, м. Київ

Сума 25 грн.

Додаткова інформація

    Для осіб, які бажають підвищити рівень мовної компетентності та підготуватися до атестаційної сесії, можуть бути організовані курси, консультації, навчальні тренінги. Для цього усім охочим необхідно попередньо записатися або зареєструватися.

Контакти атестаційної комісії
м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18, корпус №1, каб.1203, кафедра суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету.
Контакти атестаційної комісії:

електронна пошта shn@tsatu.edu.ua

Секретар атестаційної комісії — Коновалова Ольга Анатоліївна

тел. (0619) 42-35-58

        (068) 068-64-48

Прийом заяв

        пн.- пт. з 8.30 до 16.00

        перерва з 13.00 до 14.00

72310, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18, корпус №1, каб.1.203, кафедра суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету.