На кафедрі менеджменту ТДАТУ відбулася атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються за дуальною формою навчання у 1 семестрі 2021-2022 н.р.

Актуальність проходження дуального навчання на кафедрі менеджменту полягає у необхідності набуття практичних навичок у галузі управління різними сферами діяльності підприємств.

Відповідно до наказу та укладених з підприємствами договорів, в поточному семестрі 21 здобувач вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» поєднує навчання з роботою на виробництві за системою дуальної освіти.

З вступним словом виступила завідувачка кафедри менеджменту д.е.н., професор Світлана Нестеренко , яка звернула увагу на важливість дуального навчання і наголосила на тому, що це дає можливість студентам отримати практичні навички під час навчання, а підприємствам перспективно підбирати молодих фахівців. Крім цього, молоді кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, набувають стійкі професійні прийоми, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні.

Підсумкова атестація здобувачів освіти за дуальною формою навчання здійснювалась у формі публічної презентації.

За результатами відкритого засідання підвелися підсумки, надавалися рекомендації щодо організації процесу навчання за дуальною формою навчання по спеціальності. За результатами звітування та на основі виданих атестаційних листів з підприємств всі здобувачі були атестовані.

Ірина Агєєва,
доцент кафедри менеджменту