Навчально – методичний комплекс дисципліни  (НМКД)  –  це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів необхідних  для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни. НМКД включає в себе:

  • Робоча навчальна програма дисципліни
  • Конспект(и) лекцій з навчальної дисципліни
  • Методичні  вказівки  (рекомендації)  для  проведення лабораторних, практичних та семінарських занять
  • Тематика  курсових  робіт  (проектів),  РГР,  домашніх  завдань  тощо  та методичні вказівки (рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою)
  • Методичні  розробки  з  організації  самостійної  роботи  студентів  з навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо)
  • Індивідуальні завдання
  • Засоби діагностики з навчальної дисципліни (екзаменаційні білети, питання до ПМК, тестовий комплекс)

Скористатись НМКД ви можете після проходження авторизації. Для отримання логіна та пароля вам необхідно звернутись до наукової бібліотеки (ІІ поверх к. 24) зал електронних ресурсів або надіслати повідомлення на e-mail: biblioteka@tsatu.edu.ua. В повідомленні обов’язково вказуєте прізвище, ім’я по батькові, номер групи, спеціальність. Наприклад: Іванов Іван Іванович 11 ЕН.

Співробітники наукової бібліотеки неодмінно надішлють вам логін та пароль для роботи з НМКД.

Перейти на FTP