В лютому 2018 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті відбулось чергове засідання Ректорату університету.

Ректор університету д.т.н.,член – кореспондент НААН України Кюрчев В.М. поставив основні завдання щодо роботи колективу університету у  другому семестрі.

Проректор з НПР О.П. Ломейко проінформував присутніх про організацію освітнього процесу у 2 семестрі поточного навчального року.

Було наголошено на таких основних задачах :

  • Вдосконалення освітніх програм з усіх спеціальностей у відповідності до вимог нових стандартів вищої освіти України
  • Забезпечення високого рівня атестації здобувачів вищої освіти.
  • Впровадження дистанційної форми та дуальної системи навчання.
  • Моніторинг якості організації навчальних занять.
  • Впровадження автоматизованої системи управління освітнім процесом в університеті.
  • Підвищення якості практичної підготовки студентів.
  • Забезпечення високого рівня підготовки студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей.

Начальник НДЧ Прус Ю.О. проінформував присутніх про участь університету у конкурсі наукових проектів фундаментальних досліджень,прикладних досліджень та науково – технічних  (експериментальних ) розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

Декани факультетів прозвітували про результати зимової екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форм навчання.