Міністерство освіти і науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

 tsatu  enf

 

VIII Міжнародна
науково-практична конференція пам’яті І. І. Мартиненка
«ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

 

м. Мелітополь

13-14 червня 2019 року

 

Засновник конференції

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

Організатори конференції:

  • Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства
    ім. Петра Василенка
  • Сумський національний аграрний університет
  • Університет Далхаузі
  • Білоруський державний аграрний технічний університет
  • Інститут енергетики Академії наук Молдови
  • Тасманський університет

 

Місце проведення конференції

Реєстрація та відкриття конференції:

Таврійський державний агротехнологічний університет,
м. Мелітополь, Запорізька область

Пленарне засідання та засідання по секціях:

спортивний оздоровчий комплекс «Салют»,
с.м.т. Кирилівка (на березі Азовського моря),
Запорізька область

 

За результатами конференції буде видана серія матеріалів конференції:

–          друкований збірник тез доповідей, електронний варіант якого у вільному доступі буде розміщений на електронній сторінці ТДАТУ;

–          електронне наукове фахове видання (технічні науки) «Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету», яке рефероване у науко-метричних базах Google Scholar, Open Journal Systems, eLibrary, AGRIS. Статтям буде надано DOI. http://oj.tsatu.edu.ua

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Ресурсо- та енергозбереження при передачі і перетворенні електроенергії.

Секція 2. Електро- та нанотехнології.

Секція 3. Автоматизація електротехнічних комплексів і комп’ютерно-інтегровані технології.

Секція 4. Відновлювальні джерела енергії та енергопостачання.

 

Інформаційний лист (укр)

Информационное письмо (рус)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 2019

Збірник тез доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І. І. Мартиненка “Енергозабезпечення технологічних процесів” (13-14 червня 2019 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 68 с.