Звіт про роботу конференції

Міністерство освіти і науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет (Україна)
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національної академії аграрних наук України
Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна)
Русенский університет «Ангел Кънчев» (Болгарія)
Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі (Словенія)
Варшавський сільськогосподарський університет SGGW (Польща)
Білоруський державний аграрний технічний університет (Білорусь)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі

міжнародної науково-практичної конференції

«СУЧАСНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»

Яка відбудеться: 23−24 жовтня 2018 року

у Таврійському державному агротехнологічному університеті м. Мелітополь

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Інженерія та машинобудування сільського господарства.
  2. Електротехніка та енергетичні технології сільського господарства.
  3. Економіка сільського господарства: маркетинг, фінанси, менеджмент.
  4. Технології переробки сільськогосподарської продукції.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 PROGRAM OF THE CONFERENCE

Форма участі у конференції

Запрошення (UA) 

Запрошення (EN)

Для участі у конференції необхідно:

1. Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка (додаток 1). Назва файлу повинна містити прізвище першого автора та уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Application. Формат файлу – «.doc» або «.docx».
2. Підготувати наукову доповідь результати якої у вигляді наукової статті, оформлені згідно вимог (додаток 2), можуть бути опубліковані у ахових виданнях ТДАТУ з присвоєнням індексу DOI. Назва файлу повинна містити номер секції, прізвище першого автора та уточнення змісту документа за прикладом 1_Ivanenko_Article. Формат файлу –  «.doc» або «.docx».

Редакційна рада залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не відповідають вимогам чи тематиці конференції.

3. Відсканувати квитанцію про оплату публікації та участі у заходах конференції (можна використати квитанцію, згенеровану в системі «Приват24»). Назва файлу повинна містити прізвище першого автора та уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Receipt. Формат файлу – «.jpg» або «.pdf».
4. До 20 вересня 2018 року включно заявку учасника конференції, наукову доповідь та відскановану квитанцію про оплату публікації та участі у заходах конференції  (або квитанцію, згенеровану в системі «Приват24») просимо надсилати одним листом окремими вкладеними файлами на електронну адресу оргкомітету int.conf@tsatu.edu.ua. У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 23-24.10.18»

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції планується видати у наукових фахових виданнях Таврійського державного агротехнологічного університету з присвоєнням індексу DOI:

  • «Праці Таврійського державного агротехнологічного університету»

(друковане видання, ISSN: 2078-0877, http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi);

  • «Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету»

(електронне видання, ISSN 2220-8674, http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/visnyk);

  • «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)» (друковане видання, ISSN: 2519-884X, індексується у наукометричній базі Index Copernicus, http://feb.tsatu.edu.ua/science/scientific-publications/).

 

Голова програмно-наукового комітету конференції: Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ

Координатор конференції: Надикто Володимир Трохимович, д.т.н, професор, проректор з наукової роботи ТДАТУ

Телефон: (0619) 42-06-94, (067) 950-75-70

Е-mail: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua

Web-site: http://www.tsatu.edu.ua/conference

 

Контактні особи:

Караєв Олександр Гнатович

Д.т.н., завідувач кафедри сільськогосподарських машин ТДАТУ

тел. моб. (067) 185-45-83

E-mail: sgm@tsatu.edu.ua

 

Пріс Олеся Петрівна

Д.т.н., завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи ТДАТУ

тел. моб. (067) 527-31-10

E-mail: tpzpsg@tsatu.edu.ua

 

Бондаренко Лариса Юріївна

К.т.н., доцент кафедри технічної механіки

тел. моб. (098) 846-00-56

E-mail: larbond@ukr.net

Сподіваємося на плідну співпрацю!