Необхідно ознайомитися з проектом ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/navchalnyj-proces/polozhennja/proekty-polozhen/) та надати пропозиції до 20.11.17 у НМЦ щодо даного Положення, а також щодо існуючого Полження про рейтингове оцінювання діяльності кафедр http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-reytingove-ocsnuvannya-kafedr.pdf  для розгляду на наступному засіданні НМР 21.11.17