Одним із основних показників успішної діяльності вищих навчальних закладів є високий рівень конкурентоздатності їх випускників на ринку праці. Гарантом такої  конкурентоздатності молодих фахівців, безсумнівно, може бути висока якість їхньої професійної підготовки.

У процесі професійної підготовки майбутнього фахівця формується його світоглядна позиція, закладаються основи фахового, економічного та логіко-інформаційного мислення, накопичуються необхідні знання, виробляються вміння та навички, формується здатність працювати у мінливих умовах ринку, приймати самостійні рішення та оцінювати їх з позиції доцільності.

З огляду на те, що на формування майбутнього фахівця великою мірою впливають його практичні навички, в Таврійському державному агротехнологічному університеті продовжується активне впровадження дуальної форми навчання. Так на початку нового навчального року ТДАТУ і ТОВ “Руслан-Комплект” підписали договір про співпрацю в рамках підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців і навчанні їх за дуальною формою освіти.

Слід відзначити, що виробничо-торгова компанія ТОВ “Руслан-Комплект” є одним з лідерів по виготовленню запчастин та світлотехніки для сільськогосподарських машин (тракторів, комбайнів, сівалок, косарок та інше) і спецтехніки (екскаваторів, грейдерів, навантажувачів), а також  виробляє великий асортимент ремкомплектів. У категорії запасних частин представлені запчастини МТЗ, ЮМЗ, ХТЗ і КАМАЗ. Вся вироблена продукція супроводжується сертифікатами відповідності діючим Національним стандартам ДСТУ та підтверджена Міжнародним стандартом якості ISO 9001:2000. Діяльність цього підприємства орієнтована, як на роздрібних і оптових споживачів в Україні, так і за кордон. За більш ніж десять років присутності на міжнародному ринку компанія створила сприятливу репутацію надійного постачальника і відповідального виробника. Тому співпраця університету з таким потужним підприємством є запорука якісної практичної підготовки інженерних кадрів на сучасній матеріально-технічній базі.

Відповідно до вищевказаного договору наприкінці вересня здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Галузеве машинобудування» проходять навчання на підприємстві за дуальною формою.

На першому етапі, студенти проходили теоретичну підготовку для роботи на верстатах з числовим програмним забезпеченням (ЧПЗ). Перші практичні навички роботи вони мали змогу отримали на симуляторі, який максимально наближений до реального верстата з ЧПЗ. Під час роботи на симуляторі відпрацьовувались навички завантаження керувальної програми до верстата, запуск верстата, прив’язка інструменту, дії в нестандартних ситуаціях. При цьому студенти оволоділи практичними навичками написання керуючих програм для виготовлення, поки що, не складних деталей.

На другому етапі навчання, завдяки потужностям ТОВ «Руслан-Комплект» студенти отримали змогу перевірити теоретичні знання на практиці. З початку жовтня протягом місяця 10 студентів цієї групи з машинобудування працюватимуть на робочих місцях в інструментальному та механічному цехах на фрезерних та токарних верстатах з ЧПЗ, а 1 – в технологічному відділі.

З метою ознайомлення з першими результатами дуального навчання студентів на підприємстві проректор з науково-педагогічної роботи О.П. Ломейко та декан факультету інженерії та комп’ютерних технологій О.О.Вершков відвідали ТОВ «Руслан-Комплект». В ході візиту представники університету зустрілися із заступником директора Брагою О.Л., який відзначив достатньо високий рівень теоретичної підготовки студентів та звернув увагу на деякі аспекти, які треба врахувати при підготовці фахівців.

Під час перебування на підприємстві делегація університету поспілкувалися зі студентами Тетяною Фурдак та Олександром Тихоненко, які працювали цього дня на робочих місцях. За словами майстра виробничого навчання, ці здобувачі вищої освіти найкраще себе показали в опануванні професійних навичок в роботі на токарних верстатах з ЧПЗ.

Керівництво університету та підприємства впевнені, що дуальна форма освіти є дієвим шляхом до підвищення практичної підготовки фахівців і домовились, що наступним етапом для цих студентів буде їх стажування у технологічному відділі і конструкторському бюро.

ст. викладач кафедри технічної механіки
Андрій Чаплінський