Преамбула

_________________________________________________________________________________________________

Графік проведення практик кафедри ЕіА

В період проходження виробничої практики студент (магістр) зобов’язаний:

 • прибути до місця проходження практики в установлений термін (згідно навчального плану);
 • ознайомити керівника практики від підприємства з програмою практики;
 • своєчасно і якісно виконувати завдання, що передбачені програмою практики;
 • дотримуватися діючого в підприємстві внутрішнього розпорядку;
 • виконувати всі вказівки і доручення керівників практики від університету і підприємства;
 • разом з керівником практики від підприємства скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період практики й узгодити його з керівником практики від університету;
 • регулярно і акуратно вести щоденник проходження практики. Після закінчення практики щоденник завіряє керівник підприємства;
 • нарівні з працівниками підприємства виконувати правила внутрішнього розпорядку і не порушувати законодавство про працю;
 • брати активну участь в нарадах, семінарах та суспільному житті підприємства.
 • вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру;
 • підготувати презентацію до захисту виробничої практики.

 

_________________________________________________________________________________________________

Положення про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету

_________________________________________________________________________________________________

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА “ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА”

_________________________________________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА “ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА”

_________________________________________________________________________________________________

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА

_________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ “ПЕРЕДДИПЛОМНА”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» для здобувачів ОС «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на основі освітнього ступеня «Бакалавр»