Діордієв Володимир Трифонович

Посада: Д.т.н., професор.

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1973 р. Спеціальність «Електрифікація сільського господарства», Кваліфікація «Інженер-електрик», Диплом Э № 984878

Вчене звання: професор кафедри автоматизації сільськогосподарського виробництва, 2004р.
Атестат професора 02ПР №000230

Науковий ступінь: д.т.н., шифр 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи,
назва теми дисертації «Удосконалення систем керування електротехнологічним комплексом на базі малогабаритного комбікормового агрегату», 2013р.,
. Диплом доктора ДД № 002355

Email: volodymyr.diordiiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Автоматизація технологічних процесів
  • Комп’ютерно-інтегровані електротехнічні комплекси і системи

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1974 р. на посаді асистента, з 1986 р. на посаді старшого викладача, з 1988 р.- доцент, з 1992 - завідувач кафедри «Автоматизація сільськогосподарського виробництва», а з 2015 р. - кафедрою «Електроенергетика і автоматизація»
З 2005 по 2014 рік – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д18.819.01.
Програма №0116u002728 Науковий керівник «Обґрунтування параметрів та режимів роботи передпосівної обробки зерна у хмарі електроаерозолю» Договори про наукове консультування:
ПП "Аскон" (с.м.т. Якимівка, Запорізької області) (з 1 вересня 2017 року).
ПП "Аскон" (с.м.т. Якимівка, Запорізької області) (28 грудня 2019 року)

Види і результати професійної діяльності 2015-2019

Основні наукові праці

Перелік наукових праць
2019
Anton Kashkarov, Volodymyr Diordiiev, Andrii Sabo, Gennadii Novikov and Olexandr Diordiiev. The Usage of Electricity Charged Aerosol for Green-house Cooling: Problems and Prospects. Modern Development Paths of Agri-cultural Production. Trends and Innovations. Editor Volodymyr Nadykto. Springer Nature Switzerland. 2019. P. 355-364. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_37 (SCOPUS)
Діордієв В.Т., Кашкарьов А. О., Семендяєв О. Є. Проблеми використання дронів у сільському господарстві та шляхи їх вирішення . Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 9. том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-45
Діордієв В. Т., Кашкарьов А. О. Передумови використання математичного апарату електричних кіл з розподіленими параметрами для діагностики споруд закритого ґрунту. Збірник тез доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І. І. Мартиненка "Енергозабезпечення технологічних процесів" (13-14 червня 2019 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 28
А.А. Кашкарев, В.Т. Диордиев, А.А. Диордиев Разработка интегрированных математических моделей описания динамических объектов электроэнергетики// Праці ТДАТУ. Вип. 19, т. 2 (С. 200-206)
Діордієв В.Т., Дубініна С.В. Практична підготовка – запорука успіху майбутнього фахівця // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 22 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного– Мелітополь, 2019. – 142-150 с.
2018
Kashkarov A. Diordiiev V., Sabo A., Novikov Semiautonomous dron for agriculture on the tractor base/ Acta Technologica Agriculturae. - 4/2018. – 152-155 (SCOPUS)
2017
Диордиев В.Т. Электротехнологический комплекс для охлаждения теплиц / И.П. Назаренко, А.А. Кашкарев, В.Т. Диордиев, А.А. Диордиев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". - Випуск 186. – 2017. - С. 121-122
Діордієв В. Т.Визначення розподілених параметрів температури каркасних теплиць / Кашкарьов А. О., Діордієв В. Т., Діордієв О. О.// Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. – 2017. - №1 (6). – С. 91-95
2016
Діордієв В. Т. Математичні основи моделювання обробки зернового матеріалу у хмарі електризованого аерозолю / Діордієв В. Т., Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – Вип. 1, - C. 72-75.
2015
Діордієв В. Т. Обґрунтування конструкції електротехнічного комплексу передпосівної обробки зернових з використанням електроаерозолів / Діордієв В. Т., Новіков Г. В. // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2015. – Вип. 165. – C. 89-90.

2014
Діордієв В. Т. Застосування сучасних інформаційних технологій для оцінки морфометричних ознак зернового матеріалу / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2014. – Вип. 154. – С. 28-30.
Діордієв В. Т. Керування параметрами мікроклімату теплиці на основі прямого спалювання біологічної маси / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Праці ТДАТУ. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Вип. 14, Т. 2. – С. 86-93 Доступ до публікації
Діордієв В. Т. Математичне моделювання електромагнітного фону у замкненому просторі стимуляторів зернового матеріалу / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв, Г.В. Новіков// Праці ТДАТУ. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Вип. 14, Т. 2. – С. 108-116 Доступ до публікації
Діордієв В. Т. Використання SCADA-системи TRACE MODE при вивченні дисципліни автоматичні системи управління технологічними процесами в АПК/ А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір» / За ред.. В.М. Кюрчева. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2014. – С. 51-55
2013
Діордієв В. Т. Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах господарств АПК/ А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Системні дослідження та інформаційні технології (System research & information technologies (the International journal), 2013, №2. – С. 26-37
Діордієв В. Т. Оптимальное проектирование организационно-технического обеспечения производства в АПК / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 142. – С. 47-49.
Диордиев В. Т. Автоматическое управления технологическим процессом производства комбикормов/ А.О. Кашкарёв, В.Т. Диордиев // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 21-22 ноября 2013 г.) / под ред. М.А. Прищепова. – Минск : БГАТУ, 2013. – 424 с.
Диордиев В. Т. Солнечная энергоустановка на основе термоэлеткрических элементов/ А.О. Кашкарёв, В.Т. Диордиев // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 21-22 ноября 2013 г.) / под ред. М.А. Прищепова. – Минск : БГАТУ, 2013. – 424 с.
2012
Діордієв В. Т. Автоматична система керування організаційно-технічними комплексами виробництва комбікормів на основі мереж Петрі / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва НААН України «Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві» № 1(9)2012. – С. 44-58
2011
Діордієв В. Т. Ідентифікація режиму роботи елементів технологічних комплексів виробництва комбікормів / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // [Електронний ресурс] / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. –Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 1, т. 1. доступ до публікації
Діордієв В. Т. Особенности малогабаритных комбикормовых установок как системотехнических комплексов / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // [Електронний ресурс] / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. –Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 1, т. 1. – Режим доступу до публікації: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/V11T1.html
Діордієв В. Т. Функціональність АСК технологічним комплексом виробництва комбікормів / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // [Електронний ресурс] / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. –Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 1, т. 2. – доступ до публікації
Діордієв В. Т. Автоматизація керування технологічним процесом виробництва комбікормів в умовах господарств/ А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Управління, автоматизація та навколишнє середовище [текст]: Матеріали міжнар. н.-т. конференції, Севастополь, 25-28 квітня 2011. – Севастополь: [вид-во СевНТУ], 2011. – С. 186-191.
Діордієв В. Т. Програмне забезпечення систем управління технологічними комплексами з дискретним режимом роботи обладнання в умовах АПК/ А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, SAIT-2011, м. Київ, 23-28 травня 2011. – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2011. – С. 437. – Режим доступу до тез: http://sait.kpi.ua/books/sait2011.ebook.pdf
Діордієв В. Т. АСК технологічними комплексами виробництва комбікормів у контексті наскрізного алгоритму керування виробництвом / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011. – Вип. 117. – С. 125-128.
2010
Діордієв В. Т. Автоматизація електротехнологічного комплексу виробництва комбікорму в умовах господарств / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету – 2010. - №2. – C. 169-173.
Діордієв В. Т. Сервісні функції системи управління електротехнологічним комплексом виробництва комбікорму на основі гармонійного аналізу / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, SAIT-2010, м. Київ, 25-29 травня 2010. – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – С. 234.
Діордієв В. Т. Таймінг датчиків технологічного комплексу виробництва комбікорму як сервісна функція автоматизованої системи управління на базі мереж Петрі / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // „Проблеми сучасної електротехніки-2010”: Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, ПСЕ-2010, К.: НАН України, 31 травня - 4 червня 2010 р. – Частина 2. – C. 169-173.
Діордієв В. Т. Засоби моделювання технологічних комплексів виробництва комбікормів малої продуктивності/ А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10, том 8. – С. 51-58
Діордієв В. Т. Методика експериментальних досліджень АСУ комплексом виробництва комбікормів/ А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10, том 9. – С. 187-193
2009
Діордієв В. Т. Автоматизоване проектування електротхнологічного комплексу виробництва комбікорму / В.Т. Діордієв, А.О. Кашкарьов // Системный анализ и информационные технологии: Материалы ХІ Международной научно-технической конференции (26-30 мая 2009., Киев). – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2009. – С. 488.
Діордієв В.Т. Теоретические аспекты математического описания процесса производства комбикормов/ В.Т. Діордієв, А.О. Кашкарьов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2009. - Вип. 87 – С 45-49.
Діордієв В.Т. Спосіб визначення витрати компоненту комбікорму під час експлуатації елементів технологічної лінії/ В.Т. Діордієв, А.О. Кашкарьов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2009. Вип. 87 – С 50-53.
Діордієв В.Т. Використання мереж Петрі при моделюванні та управлінні електротехнологічними комплексами виробництва комбікормів/ В.Т. Діордієв, А.О. Кашкарьов // Інформатика та комп’ютерні технології / Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції, аспірантів та молодих науковців / 24-26 листопада 2009 р., Донецьк, ДонНТУ., Т.2 – 2009. – 261 с. (С. 152-156)
2008
Діордієв В. Т. Використання програмних комплексів оптимізації рецептів комбікормів та заходів з підготовки компонентів для подрібнення / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. - Вип. 8, том 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – С. 23 – 30.
Діордієв В. Т. Синтез технологічних схем малогабаритних комбікормових установок та систем автоматичного керування ними / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ.: - НТУ «КПІ». - 20-24 травня. 2008 року. – С. 350.
Діордієв В.Т. Системо- и схемотехническая база реализации многокритериальной системы прямого цифрового регулирования параметров технологических процессов производства комбикормов в условиях хозяйств / В.Т. Діордієв, И.Д. Труфанов, А.О. Кашкарьов // Технічна електродинаміка. Проблеми сучасної електротехніки. – К.: НАН України, 2008. – Частина 5. – С. 102-109
Діордієв В. Т. Синтез та формалізація технологічних схем приготування комбікормів на малогабаритних комбікормових установках / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. - Вип. 8, том 5. – С. 26-36 Діордієв В. Т. Використання мереж Петрі для моделювання технологічного процесу приготування комбікормів / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – №12., Т2. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. – С. 55 – 61.
2007
Діордієв В. Т. Автоматизація процесу виробництва комбікормів в умовах фермерських підприємств / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв // Праці другої заключної конференції всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком "Електротехніка". - Донецьк ДНТУ, 2007.
Діордієв В. Т. Енергозбереження на етапі складання рецептів комбікормів / А.О. Кашкарьов, В.Т. Діордієв// Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Вип. 7, том 1. - Мелітополь ТДАТА, 2007.
Тези конференції
2020
Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О., Вдовін Б. В. Сонячний трекер на arduino на дві вісі. Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів: I Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція (Мелітополь, 18 червня 2020) / ТДАТУ. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020.
Діордієв В. Т., Кашкарьов А. О., Сабо А. Г. Захист та діагностування асинхронного двигуна на основі іформаційної надлишковості . Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р) / ТДАТУ
орг. ком. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, І. П. Назаренко [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 29-30 с.
Діордієв В. Т., Кашкарьов А. О., Сабо А. Г. Охолодження каркасних теплиць з використанням електроаерозолів. Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (Мелітополь, 8-26 червня 2020 року)/ ТДАТУ
орг. ком. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, І. П. Назаренко [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 39-40.
2019
Діордієв В. Т., Кашкарьов А. О. Передумови використання математичного апарату електричних кіл з розподіленими параметрами для діагностики споруд закритого ґрунту. Збірник тез доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І. І. Мартиненка "Енергозабезпечення техно-логічних процесів" (13-14 червня 2019 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 28
Публікації наукового гуртка
2020
Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О., Вдовін Б. В. Сонячний трекер на arduino на дві вісі. Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів: I Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція (Мелітополь, 18 червня 2020) / ТДАТУ. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020.
2019
Абраменко В.В. Компьютерні інтегровані системи автоматизації акваріума. VII Все-українська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет енер-гетики і комп’ютерних технологій: матеріали VII. Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопа-да 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 8 С.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Діордієв В. Т. Автоматизація процесів виробництва комбікормів в умовах реформованих господарств АПК: Навчальний посібник/ В. Т. Діордієв // М-во освіти і науки України. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. – 138 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
З 2008 р. – член редколегії, відповідальний секретар фахових нвукових видань «Праці ТДАТУ» та «Науковий вісник ТДАТУ».
З 2010 р – голова комісії з трудових суперечностей ТДАТУ.
Член проектної групи зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» ОС «Магістр»
Гарант ОПП «Магістр» зі спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка»
Член редакційної колегії, відповідальний секретар:
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету
Академік міжнародної академії аграрної освіти (МААО)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
1. Трудова відзнака «Знак пошани» , рішення колегії МАП України №311 –К, від 30.08.2007 р. 2. Знак «Відмінник аграрної освіти і науки» III ступеня, рішення колегії МАП України №136-К, від 06.05.2009 р. 3. Знак «Відмінник аграрної освіти і науки» II ступеня, рішення колегії МАП України №368-К, від 06.11.2009 р.