Пропонуємо ознайомитися з ТОП виданнями репозитарію ElarTSATU за ІІ квартал 2021 року за кількістю завантажень та переглядів.

  1. Асоційованість водоростей виду Phormidium Autumnale із іншими представниками альгоугруповань пасовищного біогеоценозу / В.В. Щербина // Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем: матеріали ХІI-ої науково-практичної конференції (13 листопада). – Мелітополь, 2020. – С. 56-60 – 330 переглядів
  2. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14 травня). – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. – 220 с. – 266 звернень
  3. Робочий звіт щодо підсумків виробничих випробувань тестового приладу електронної водо підготовки «HydroFLOW» на системі охолодження маслованни підшипнику та електродвигуна насосної станції № 20 бризкальних басейнів циркуляційної системи ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» // Розробники О.А. Андріанов, О.В. Бережецький, В.М. Ваврикович, С.І. Мовчан, В.І. Щелкунов. ТОВ «САВ Комплект», Енергодар-Запоріжжя, 2021. – 104 с. – 218 звернень
  4. Експериментальні дослідження процесу змішування води з концентратом у протитечійно-струминному змішувачі / О.В. В’юник, К.О. Самойчук, А.О. Смєлов, В.В. Паніна // Slovak international scientific journal. – 2018. – № 14, Vol. 1. – С. 32-37 – 210 звернень
  5. Методи розвитку витривалості борців вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, О.С. Нестеров // Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 вересня). – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 115-118 – 208 звернень
  6. Національна ідея як фактор консолідації українського суспільства / М.В. Морарь // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 131 (4). – С. 391-395- 190 звернень
  7. Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської і продовольчої продукції України та шляхи її удосконалення / Т.Л. Краснодєд // Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія. – 2017. – Т. 2. – 182 звернень
  8. Аюбова Е.М. Значення лісосмуг для формування і підтримки угруповань птахів у північно–західному Приазов’ї: дис. … к. б. н. : 03.00.16 / Е.М. Аюбова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2020. – 276 с. –186 звернень
  9. Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20, т. 1. – С. 35-42 – 156 звернень
  10. Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення / О.І. Ісакова // Актуальні проблеми філософії і соціології: науково-практичний журнал. – 2017. – Вип. 17. – 156 звернень

Функціонування і розвиток електронного архіву відкритого доступу ElarTSATU підвищує не тільки рівень інформаційного забезпечення наукової та освітньої діяльності, а й рейтинг ТДАТУ в цілому, дозволяє інтегрувати наукові інформаційні ресурси університету у світовий науковий інформаційний простір, дає можливість бібліотеці брати участь у корпоративних проєктах відкритого доступу.

Для подальшого розміщення публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ, надсилайте ваші матеріали на e-mail: tsaamelitopol@gmail.com

Наукова бібліотека