28 травня 2020 р. у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного на факультеті енергетики і комп’ютерних технологій в умовах карантину під керівництвом декана, професора Назаренко І.П. відбулось планове засідання вченої ради за допомогою сервісу Zoom.

Порядок денний складався з наступних питань:

  1. Про організацію та проведення виробничих практик.
  2. Про результати атестації студентів дуальної форми навчання.
  3. Про стан науково-дослідної роботи викладачів та студентів факультету.
  4. Про роботу студентської ради факультету.
  5. Затвердження навчально-методичної літератури.
  6. Різне.

 

За першим питанням заступник декана факультету з ННР, доцент  ЛУБКА  Д.В. та заступник декана з ОВР, ст. викладач КОВАЛЬОВ О.В. доповіли про організацію та проведення виробничих практик у поточному навчальному році. Декан факультету, професор Назаренко І.П. та завідувачі кафедр відзначили задовільний стан організації та проведення виробничих практик в умовах дистанційного навчання. За даним питанням були узгоджено рішення щодо продовження роботи на кафедрах з пошуку та з забезпечення студентів сучасними базами практик з урахуванням їх специфіки.

За другим питанням завідувачі кафедр факультету надали детальну інформацію про результати атестації студентів дуальної форми навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». За даним питанням були узгоджені рішення, а саме, поширити практику проходження атестації студентів, що навчаються за дуальною формою навчання, в режимі відео-конференції за допомогою комунікаційної платформи Zoom на своєму робочому місці за участю наставника від підприємства.

Інформацію відповідального за наукову роботу на факультеті, доцента КАШКАРЬОВА А.О. про стан науково-дослідної роботи викладачів та студентів факультету члени Вченої ради заслухали у третьому питанні порядку денного засідання. При обговоренні даного питання було прийняте рішення щодо активізації участі здобувачів ступеню вищої освіти у студентських конкурсах наукових робіт з обов’язковим впровадженням результатів роботи наукових студентських гуртків та з дотриманням вимог академічної доброчесності.

За четвертим питанням члени Вченої ради заслухали інформацію голови студентської ради факультету, магістранта Славова В.В., в результаті обговорення якої було рекомендовано на постійній основі висвітлювати на постійній основі результати студентського самоврядування та участі у різноманітних заходах на сайті факультету.

Голова методичної комісії факультету, доцент Нестерчук Д.М. презентувала членам Вченої ради навчально-методичну літературу (у кількості 8 рукописів), на яку після обговорення та голосування був наданий дозвіл на видання й впровадження в навчальний процес.

 

 

За поданням

Вчений секретар Вченої ради факультету ЕКТ,

доц. Нестерчук Д.М.