Викладачі випускаючої кафедри  включають в зміст навчальних дисциплін матеріали власних науково-дослідних напрацювань за тематичним спрямуванням освітнього компоненту, про що свідчать чисельні акти впровадження результатів наукових робіт та патентів в освітній процес як зі спеціальності 101 Екологія так і зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, до цього процесу активно долучаються студенти.