Для проведення аудиторних занять для здобувачів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» використовується навчальний кабінет з землеустрою.  Заняття проводяться з використанням сучасного устаткування та технічних засобів навчання, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт у повному обсязі.

Під час проведення аудиторних занять використовується мультимедійна техніка для відображення, види геодезичних зйомок, типи межових знаків, будову геодезичних приладів та інструментів, способи вирахування площ, зміст землеустрою, організацію і планування землевпорядних робіт, заходи щодо раціонального використання та охорони земель і навколишнього середовища, склад і категорії земель, форми права власності на землю, класифікацію земельних угідь, етапи земельної реформи в Україні. Студенти працюють з планово-картографічним матеріалом,  визначають площі земельних ділянок, користуються геодезичними приладами, користуються схемами і проектами землеустрою,  розробляють систему сівозмін,  організовують та впорядковують сільськогосподарські угіддя, проектують заходи щодо раціонального використання та охорони земель і навколишнього середовища, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ.