Основи мисливського господарства

Спеціальність:
Екологія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Чебанова Юлія Василівна

Студент повинен знати:

– теоретичні і практичні аспекти сучасного мисливського господарства;

– характеристику основних представників мисливської фауни, основні екологічні поняття і закони;

– методи збереження компонентів природного середовища (атмосфери, гідросфери, літосфери, рослинного і тваринного світу);

– значення міжнародного співробітництва в галузі охорони природи, мисливствознавства, основи глобальної екологічної політики.

Студент повинен уміти:

виконувати екологічні узагальнення і розрахунки, складати екологічні прогнози, передбачати еколого-економічні ситуації, застосовувати базові екологічні знання при виконанні польових екологічних досліджень і експертиз, розробці заходів по охороні й збереженню різних ландшафтів; знаходити оптимальні екологічні рішення при плануванні й здійсненні природокористування, при розв’язанні регіональних і локальних проблем збереження мисливської фауни.

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи мисливського господарства” для здобувачів СВО “Бакалавр” зі спеціальності 101 “Екологія” на 2020-2021 н.р.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС  з дисципліни ОСНОВИ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 “ЕКОЛОГІЯ”