Кабінет використовується для викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» студентів СВО «Бакалавр»: вступ до фаху, електронні геодезичні прилади, інженерна інфраструктура територій.

У навчальній аудиторії розглядається широкий спектр питань, пов’язаних з основами навчальних дисциплін, вивченням приладів для вимірювань (від простих  інженерних засобів вимірювань до складних електронних приладів та ін.), які мають прикладне використання не лише в інженерній геодезії, а й в інших суміжних галузях: лісоустрою, будівництві гідротехнічних споруд, сільськогосподарських меліораціях тощо.

В якості матеріального забезпечення використовується наступне допоміжне і основне обладнання: теодоліт, нівелір, вимірювальна дошка та ін.Отримані результати вимірювань, лабораторних досліджень обробляються в лабораторії з використанням персональних електричних обсислювальних машин.

У межах лабораторії виконуються наступні види геодезичних робіт:

– встановлення геодезичних приладів на площині, з їх центруванням;

– налаштування приладів у вертикальній та горизонтальній площині.
IMG_6835IMG_6842 IMG_6847