Правильно підібраний підручник для вищих навчальних закладів – запорука результативності навчання!

У сучасному світі  розумна та креативна молодь надає перевагу отриманню інформацію у першу чергу з інтернет-джерел. Виокремлюється важлива особливість – навчити студентів професійно аналізувати та систематизувати необхідну інформацію, відшукувати логічні міждисциплінарні зв’язки. Для зручності використання здобувачами вищої освіти у рамках навчальних дисциплін та власних наукових розробок викладачі кафедри геоекології і землеустрою власні наукові напрацювання продають у вигляді підручників, посібників та монографій.

Вирощування диких копитних: монографія / А.М. Волох.

– Херсон: Оллі-Плюс, 2019. – 400с.

Волох А.М. Вирощування копитних-1

 

 Охотничьи звери Степной Украины. Монография. / А.М. Волох – Херсон: ФЛП Гринь Д.С. – Кн. 1 (2014): 412 с.  10003+
Охотничьи звери Степной УкраиныМонография. / А.М. Волох – Херсон: ФЛП Гринь Д.С. –– Кн. 2 (2016): 572 с.  10004+
 Загальна екологія: підручник / Соломенко Л.І., Боголюбов В.П., Волох А.М. – К.: НУБіП України, 2017. – 312 с.  10002+
 Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ Л.М. Даценко, В.В. Молодиченко, О.В. непша та ін.; відп. ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 308 с.  10007+
 Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы: в 2-х ч. / П.Ф. Гожик; НАН Украины. Ин-т геол. наук. – К.: Логос, 2006  10008
 Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія/ Відп. ред. Л.М. даценко, – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 200с.  10006+
 Екологічне право України: навч. посіб./ Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В. –  2-ге вид., доп. та перероб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. – 292 с.  10012+
 Екологічна безпека в рекреації. Навчальний посібник. – Мелітополь, 2012. – 176 с.  10015+
 Екологія міських систем. Методичні рекомендації до практичних занять. – мелітополь, 2011. -294 с.  10009+
 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Навчальний посібник. – Мелітополь, 2011. – 180 с.  10013+
 Управління та поводження з відходами. Навчальний посібник. – Мелітополь, 2011.- 273с.  10014+
 Навчальний посібник “Вчені – природознавці” з курсу “Основи науково-педагогічних досліджень” (для студентів природничо-географічного факультету) / укладачі: Л.М. Даценко, С.М. Стецишин, Л.А. Прохорова, О.В. Непша, В.М. Іванова, Т.В. Зав’ялова, С.В. Гришко – Мелітополь, 2011. – 172 с.  10005+
 Освіта, наука і людина в ХХІ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнання. Монографія / Авт.кол. за загальною редакцією І.П. Аносова, Т.С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 300 с.  10011+
 Даценко Л.М. Контрольні роботи з геології – Мелітополь: Видавництво “Люкс”:- 2006. 125 с.  10001+
 Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія. / За заг. ред. О.В. Мудрака. – видання 2-е, виправлене і доповнене. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2018. – 594 с.;  10001
ГанчукМ.М., БілявськийГ.О. Методика агроекологічної оцінки і класифікації сільськогосподарських земель (на прикладі Східного Поділля) [Монографія] // М.М. Ганчук, Г.О. Білявський. – Вінниця: ФОПРогальськаІ.О., 2014. –79 с.;  10010+
 Мудрак О.В. Еталони природи Вінниччини: Монографія/ О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.М. Поліщук, С.Л. Кушнір, Ю.А. Єлісавенко, М.М. Ганчук, Т.В. Бриндак/ Зазаг. ред. О.В. Мудрака. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2014. – 534 с.;  10002
 Мудрак О.В.Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія / О.В. Мудрак, О.А. Матвійчук, Г.В. Мудрак, М.Д. Матвєєв, М.В. Дребет, І.С. Осадчук,<b> М.М. Ганчук </b>/ За заг. ред. О.В. Мкдрака – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 564 ст.;  Безымянный
 Даценко Л.М. Навчальна практика з курсу «Геологія
з основами геоморфології».
Навчальний посібник/ ДАЦЕНКО Л.М., ЄРЬОМЕНКО
О.А., ТАРУСОВА Н.В., МОВЧАН С.І., ІВАНОВА І.Є.,
ЩЕРБІНА В.В., БІЛОУСОВА З.В., ЧЕБАНОВА Ю.В.,
ГАНЧУК М.М., АНТОНОВСЬКИЙ О.Г., АНГЕЛОВСЬКА
А.О., СКИБА В.П., СУЧКОВ С.І.
 Екологія рідного краю – 7. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Корж О.П., Стрижак М.М., Волох А.М., Дубова О.В., Стрельченко В.І., Дєнєжкіна А.В., Петроченко В.І.– Запоріжжя: Прем’єр, 2006.Екологія рідного краю – 7. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Корж О.П., Стрижак М.М., Волок А.М., Дубова О.В., Стрельченко В.І., Дєнєжкіна А.В., Петроченко В.І.– Запоріжжя: Прем’єр, 2006.  Екологія 7 клас