Ангеловська Алла Олександрівна

Посада: інженер, асистент кафедри геоекології і землеустрою

Базова вища освіта:
У 2016 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького,  спеціальність «Географія та біологія».

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 2017 року інженер кафедри "Екологія та охорона навколишнього середовища", з 2018 року - інженер "Геоекологія і землеустрій" Види та результати професійної діяльності А.О. за 2016-2020 роки

Основні наукові праці

Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y.,Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A. Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. // Агроекологічний журнал. Київ С. 53-61

Патент на корисну модель № 140011 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Спосіб геометричного нівелювання. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Ангеловська А.О., Чебанова Ю.В., Тарусова Н.В., Щербина В.В. Заявка u201905782. заявл. 27.05.2019, опубл. 10.02.2020, бюл. №3.

Патент на корисну модель № 139782 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Нівелірна рейка. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Ангеловська А.О., Антоновський О.Г, Сучков С.І. Заявка u201905775. заявл. 27.05.2019, опубл. 27.01.2020, бюл. №2.

Ангеловська А.О. Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору/Л.М. Даценко, О.І. Сухаренко, М.М. Ганчук, А.О. Ангеловська //Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водокористування» - екологічна безпека водних об’єктів//м. Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. –С. 23-25.

Ангеловська А.О. Зміни клімату та інвазії тваринних угрупувань у кайнозої (на прикладі прісноводних молюсків надродини Viviparoidea)/ Л. М. Даценко, О.І. Сухаренко, А.О. Ангеловська / Матеріали науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» // м. Київ 13-14 березня 2018р. – Київ, 2018. с. 129-133

Ангеловська А.О. Еколого-геоморфологічні умови північно-західного Приазов’я / Л.М. Даценко, А.О. Ангеловська // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства: матеріали науково-практичної конференції. – Мелітополь – Кирилівка: ТДАТУ, 2018 . – С. 69.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування