Чебанова Юлія Василівна

Базова вища освіта:
У 2007 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та історія»
3 2010 року - Старший лаборант кафедри «Облік і оподаткування»

Email: yuliia.chebanova@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності: Результати та види професійної діяльності к.г.н., ст.викл. Чебанової Ю.В. за 2015-2019 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Патент на корисну модель № 1401085 Україна, МПК51 ВЗ0В 9/02, С11В 1/04 (2006.01)/ Пристрій для пересування мезги олійних культур. Чебанов А.Б., Верещага О.Л., Чебанова Ю.В. Заявка u201908199. Заявл 15.07.2019, опубл. 25.03.2020, бюл. №6.
Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A. Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. // Агроекологічний журнал. Київ С. 53-61

Патент на корисну модель № 140011 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Спосіб геометричного нівелювання. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Ангеловська А.О., Чебанова Ю.В., Тарусова Н.В., Щербина В.В. Заявка u201905782. заявл. 27.05.2019, опубл. 10.02.2020, бюл. №3.

Патент на корисну модель № 140028 Україна, МПК51 G02В 21/16 (2006.01)/ Пристрій для налагоджування оптичної системи люмінесцентного мікроскопа. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Мовчан С.І., Чебанова Ю.В., Тарусова Н.В. Заявка u201906133. Заявл 03.06.2019, опубл. 10.02.2020, бюл. №3.

Лисенко В. І., Чебанова Ю. В. Загальна характеристика натуральних ландшафтних комплексів Запорізької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль, 2018. № 1 (Вип. 44). С. 16–24.

Чебанова Ю.В. Результати еколого-ландшафтознавчого аналізу ключових ділянок Запорізької області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Херсон, 2018. Вип. 8. С. 222–228.

Чебанова Ю.В. Кліматичні зміни, як передумови небезпеки ерозії ґрунтів Запорізької області // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Екологія. Харків, 2018. Вип. 18. С. 61–69.

Чебанова Ю.В. Модель еколого-ландшафтознавчого дослідження регіональної системи природокористування Запорізької області // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Географія. Київ, 2018. Вип. 70–71. С. 47–50.

Чебанова Ю.В. , Обоснование показателей антропогенной нагрузки и преобразованности ландшафтов Запорожской области (Украина) // Ученые записки Ереванского государственного университета. Серия: Геология и география. Ереван, 2018. № 52(2). С. 141–147.

Чебанова Ю.В. , Лисенко В.І. Дегуміфікація як прояв несприятливих процесів у межах Запорізької області / Ю. В. Чебанова // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.).- С.70

Чебанова Ю.В. Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області / Ю. В. Чебанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МНАУ, 2017. - №3(95). – С. 161-168.

Чебанова Ю.В. Загальна характеристика селітебних, дорожніх та лісових ландшафтів Запорізької області / Ю. В. Чебанова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: ЖНАУ, 2017. – №2(61), Т.1. - С. 211-216.

Чебанова Ю.В. Общая характеристика сельскохозяйственных ландшафтов Запорожской области (Украина) / Ю.В. Чебанова // Кишоварз. – Душанбе: Таджикский аграрный университет, 2017. – № 2. – С. 31-33.

Чебанова Ю.В. Огляд досліджень ландшафтів Запорізької області / Ю.В. Чебанова // Біоресурси і природокористування. – К.:НУБіП, 2017. - №1-2. – С. 45-53.

Y. Chebanova Modern state of natural landscape complexes of Zaporizhzhya area / V. Lysenko, Y. Chebanova // TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Vol. 16, No3. – Lublin – Rzeszow, 2016. – P. 101 – 108.

Чебанова Ю.В. Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання. / Ю.В. Чебанова // Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 96. – Херсон, 2016. - с. 282-289.

Лисенко В.І. Аналіз сучасного стану природно-заповідного фонду Запорізької області / В.І. Лисенко, Ю.В. Чебанова // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України» (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – Київ, 2017. – С. – 72-75.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Картографія: практикум / Л. М. Даценко, М. М. Ганчук, В. В. Щербина, Н. В. Тарусова, С. І. Мовчан, Ю.В. Чебанова , О. Г. Антоновський, В. П. Скиба, А. О. Ангеловська, С. О. Ісаченко. – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. - 88 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Секретар кафедри ГЕЗ