Коломієць Сергій Матвійович

Посада: доцент кафедри геоекології і землеустрою

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності:

 • З 1987 по 2003 рік – асистент кафедри «Деталі машин».
 • З 1998 по 2003 рік – заступник декана факультету «Механізація сільського господарства».
 • З 2003 по 2010 рік – завідувач кафедри «Механізація тваринництва».
 • З 2004 по 2010 рік – голова методичної комісії факультету «Механізація сільського господарства».
 • З 2011 року – доцент кафедри «Деталі машин».
 • З 2011 по 2013 рік – завідувач наукової лабораторії, ДРН 0111U002544.
 • З 2012 року – доцент кафедри «Технічна механіка».
 • З 2019 року – доцент кафедри «Технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В.М.Найдиша».

  Основні наукові праці


  Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Коломійця С.М.

  СТАТТІ
  Теоретичний аналіз руху шару грунту по криволінійній робочій поверхні розпушувача / Леженкін О.М., Сєрий І.О., Коломієць С.М., Рубцов М.О. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. (с. 115-120).-DOI: 10.31388/2078-0877-19-3-115-120

  Тривимірне моделювання деталей машин в машинобудуванні// О.О. Дереза, С.М. Коломієць // Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  Ч. 2 С. 27-30

  Шляхи енергозбереження в тваринництві// О.О. Дереза, С.М. Коломієць // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  Ч. 1 (С. 238-241)

  Пневмотранспортер обчісаного вороху зернових//О.М. Леженкін, В.А. Головльов, С.М. Коломієць, Г.В. Антонова / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  Ч. 1 (С. 83-85)

  Динаміка грунтообробних агрегатів //О.М. Леженкін, С.М. Коломієць / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  Ч. 1 (С. 153-156)

  Методологія конструювання технологічно досконалих машин та агрегатів / С.М. Коломієць, О.О. Дереза, С.В. Дереза / Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Ч.2 (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський).- Тернопіль: Крок, 2019. - с. 39-41

  Коломиец С.М. Аналіз систем переробки рідкого свинячого гною / С.В. Дереза, О.О. Дереза, С.М. Коломієць // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський).- Тернопіль: Крок, 2019.- С. 211-213.

  Спосіб побудови дотичних у вузлах спиралеподібних дискретно представлених кривих із використанням спеціальної функції / Щербина В.М., Мацулевич О.Є., Коломієць С.М. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.19.-Т.2.- Мелітополь, 2019.- С. 278-287.

  Геометричне моделювання складних тривимірних поверхонь із застосуванням матричного рівняння еліптичного повороту / Мацулевич О.Є., Щербина В.М., Коломієць С.М. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.19.-Т.2.- Мелітополь, 2019.- С. 294-300.

  Модернізація кормороздавача КТУ-10А/ С.М. Коломієць, , К.Ю. Берлізов / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (За підсумками наукових досліджень 2017 року). - с. 170-171

  Модернізація робочих органів кормороздавача РММ-5/ С.М. Коломієць, А.А. Дубровик / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (За підсумками наукових досліджень 2017 року). - с. 176-177

  Шнековий дозатор концкормів/ С.М. Коломієць, О.С. Жмаєва / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (За підсумками наукових досліджень 2017 року). - 178-179

  Коломиец С.М. Дифференциальные уравнения движения уборочного агрегата с переменной массой / А.Н. Леженкин, С.М. Коломієць // Университетская наука. Научные основы современного прогресса // Журнал по материалам XXV научно-практической конфренции / Минеральные Воды: Копмр. множ. бюро СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова.- №2(6) 2018.- С.152-154.

  Дослідження дозаторів сипких матеріалів / Водяницький І.О., Коломієць С.М. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (За підсумками наукових досліджень 2018 року)

  Проетування виробів з композиціних матеріалів / Черних В.О., Коломієць С.М. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (За підсумками наукових досліджень 2018 року)

  Сонячно-енергетична установка для підігріву води / Ворона Є.О., Коломієць С.М. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (За підсумками наукових досліджень 2018 року)

  Коломиец С.М. Екологізація механічного обробітку ґрунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.17.-Т.2.- Мелітополь, 2017.- С. 70-77.

  Коломиец С.М. Сталість руху машин для передпосівного обробітку грунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти.- Вип. 5.-Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.- С. 65-74.

  Коломиец С.М. Методика проектування конічних зубчастих коліс за допомогою прикладних бібліотек CAD системи КОМПАС / С.М. Коломієць, В.М. Щербина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фундаментальна підготовка у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях» / Таврійський державний агротехнологічний університет.- Мелітополь, 2017.- С. 197-200.

  Коломиец С.М. Механико-математические основы анализа движения прицепного уборочного агрегата с переменной массой / А.Н. Леженкин, С.М. Коломиец // Университетская наука. Научные основы современного прогресса // Журнал по материалам XXV научно-практической конференции / Минеральные Воды: Копмр. множ. бюро СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова.- №1(3) 2017.- С.125-130.

  Коломиец С.М. Комп’ютерні технології при проектуванні машин С.М. Коломієць // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» / Таврійський державний агротехнологічний університет.- Мелітополь, 2016.- С. 176-181.

  Коломиец С.М. Проектування конічних зубчастих коліс за допомогою графічного пакету «Компас 3D» та «Електронного довідника конструктора» / С.М. Коломієць, В.М. Щербина, Р.Г. Овчаренко // Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ // Інформаційні технології проектування / факультет Інженерії і комп’ютерних технологій.- Мелітополь, 2016.- С. 121-128.

  Коломиец С.М. Моделирование структуры смеси сыпучих материалов / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 170: Технічний сервіс машин для тваринництва. Технічний сервіс машин для рослинництва - Харків, 2016.- С. 14-20.

  Коломиец С.М. Дослідження характеристик чотирибойкового кувального пристрою / С.М. Коломієць // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК. Том 4: Технічні науки (ч. 2). - Мелітополь, 2015.- С. 7-9.

  Коломиец С.М. Конструкційні пластмаси для зубчастих коліс / С.М. Коломієць // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.15.-Т.4.- Мелітополь, 2015.- С. 123-128

  Коломиец С.М. Курсове проектування з деталей машин / С.М. Коломієць // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі» / Таврійський державний агротехнологічний університет.- Мелітополь, 2015.- С. 87-91.

  Коломиец С.М. Дослідження сили опору перекочуванню опорних коліс ґрунтообробних машин С.М. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 159: Технічний сервіс машин для рослинництва.- Харків, 2015. – С. 55-59.

  Коломиец С.М. Сучасні технології виробництва деталей машин / С.М. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 158: Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві.- Харків, 2015.- С. 74-79.

  Коломиец С.М. Проблеми підготовки інженерних кадрів / С.М. Коломієць, О.О. Вершков // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості освіти в освітній простір».- Мелітополь, 2014.- С. 93-97.

  Коломиец С.М. Обґрунтування параметрів чизельних культиваторів для передпосівного обробітку ґрунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.14.-Т.3.-Мелітополь, 2014.-С. 107-115.

  Коломиец С.М. Взаємодія робочих органів ґрунтообробних машин з ґрунтом С.М. Коломієць, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.14.-Т.2.-Мелітополь, 2014.-С. 71-78.

  Коломиец С.М. Перспективи застосування берилієвих бронз С.М. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 144: Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві.- Харків, 2014.- С. 48-54.

  Коломиец С.М. Кінематика ротаційних робочих органів з силовим зв’язком ґрунтообробних машин для передпосівного обробітку ґрунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.14.-Т.2.-Мелітополь, 2014.- С. 56-64.

  Коломиец С.М. Обґрунтування параметрів культиваторів-розпушників для передпосівного обробітку ґрунту С.М. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 144: Технічний сервіс машин для рослинництва.- Харків, 2014.- С. 75-81.

  Коломиец С.М. Математическое моделирование динамичности структуры смеси сыпучих материалов / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий, А.С. Тысличенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 144: Технічні системи і технології тваринництва.- Харків, 2014.- С. 165-174. мо Kolomijets S. Cultivator motion continuity study / S. Kolomijets // Известия Международной академии аграрного образования. Вип. 19 (2013).- Санкт-Петербург, 2013.- С. 88-91.

  Коломиец С.М. Модель распределения плотности зерновіх материалов при однослойной подаче / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий, Д.В. Дем’яненко, В.А. Чумак // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.3.-Т.13.-Мелітополь, 2013.- С. 92-102.

  Коломиец С.М. Теоретико-методологические принципы анализа функционально-качественного наполнения технико-технологического обеспечения свиноводства / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 139: Технічні системи і технології тваринництва.- Харків, 2013.- С. 130-138.

  Коломиец С.М. Дослідження характеристик привода гідроманіпулятора / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.12.-Т.5.-Мелітополь, 2012.- С. 24-29.

  Коломиец С.М. Кінематика робочих органів ґрунтообробних машин для передпосівного обробітку ґрунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.12.-Т.5.-Мелітополь, 2012.- С. 16-23.

  Коломиец С.М. Технології та особливості функціонування ґрунтообробних машин для передпосівного обробітку ґрунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.12.-Т.5.-Мелітополь, 2012.- С. 10-15.

  Коломиец С.М. Показники якості виконання технологічного процесу роздачі кормів кормороздавачами / С.М.Коломієць, В.В. Шацький, А.М. Побігун // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання.- Вип.2.- Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.- С.49-56.

  Коломиец С.М. Моделирование истечения сыпучего материала в конусно-цилиндрическом бункере методом дискретных элементов / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий, С.В. Попазов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 120: Технічні системи і технології у тваринництві.- Харків, 2012. – С. 123-132.

  Коломиец С.М. Аналіз робіт з динаміки гідропривода робочих органів вантажопідйомних машин / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - №3.- С.136-143.

  Коломиец С.М. Якість змішування компонентів раціону - основа підвищення продуктивності тварин / С.М. Коломієць, В.В. Шацький, Б.В. Болтянський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - №3.- С.43-50.

  Коломиец С.М. Перспективы функционально-качественного насыщения технического оснащения технологий животноводства / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - №1.- С.22-33.

  Коломиец С.М. Основы оптимизации технико-технологического обеспечения производства свинины / С.М. Коломиец // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.11.-Т.6.-Мелітополь, 2011.- С. 171-176.

  Коломиец С.М. Дослідження динаміки повороту грейферного захвату сільськогосподарських гідроманіпуляторів / С.М. Коломієць, В.В. Крилов, Д.О. Пєрцов // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. Механіко-технологічний факультет. Вип.10-Т.1.Ч.1.- Мелітополь, 2011. - С.54-57.

  Коломиец С.М. Модель конверсии корма в продукцию свиноводства / С.М.Коломиец, В.В. Шацкий // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.11.-Т.5.-Мелітополь, 2011.- С. 154-165.

  Коломиец С.М. Аналіз досліджень динаміки повороту грейферних механізмів на гнучкому підвісі / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.11.-Т.2.-Мелітополь, 2011.- С. 211-216.

  Коломиец С.М. Сучасний стан виробництва свинини в Україні і за кордоном / С.М. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 108: Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.- Харків, 2011.- С. 8-16.

  Коломиец С.М. Методология оптимизации параметров технологических процессов производства свинины на основе моделирования / С.М. Коломиец // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Вип.103: Механізація сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.- Харків, 2010.- С. 174-180.

  Коломиец С.М. Перспективы развития технико-технологического обеспечения молочного животноводства / С.М. Коломиец, В.В. Шацкий, О.Г. Скляр // Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Вип. 84: Механізація та електрифікація сільського господарства.- Глеваха, 2010.- С. 83-87.

  Коломиец С.М. Рекомендації щодо створення повнораціонних кормів для молодняка великої рогатої худоби / С.М. Коломієць, Д.О. Мілько // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2010.- № 20.- С. 71-77.

  Коломиец С.М. Вибір параметрів беззчіпочних культиваторів для суцільного обробітку ґрунту / С.М. Коломієць, О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.10.-Т.5.-Мелітополь, 2010.- С. 136-143.

  Коломиец С.М. Електронізація, електрифікація та екологія виробництва у тваринництві / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.10.-Т.2.-Мелітополь, 2010.- С. 85-90.

  Коломиец С.М. Сучасні тенденції зберігання кормів / С.М. Коломієць, Д.О. Мілько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип.95: Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.- Харків, 2010.- С.173-178.

  Коломиец С.М. Аспекти практичної підготовки студентів / С.М. Коломієць // Збірник наукових праць міжрегіональної науково-практичної конференції за результатами виробничих практик студентів, 22 грудня 2009 р. / за заг. ред. Кузнецової С.А. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. -172 с.

  Коломиец С.М. Особливості розвитку свинарства та вівчарства в Україні / С.М. Коломієць // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.9.-Т.4.-Мелітополь, 2009.- С.118-124.

  Коломиец С.М. Дослідження сталості руху грейферного захвату сільськогосподарських гідроманіпуляторів / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.9.-Т.4.-Мелітополь, 2009.- С.3-7.

  Коломиец С.М. Використання сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій / С.М.Коломієць, А.М. Побігун // Збірник науково-методичних праць. Вип.13: Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі.- Мелітополь, 2009.- С.68-73.

  Коломиец С.М. Ґрунтообробна посівна машина для екологічного зерновиробництва / С.М. Коломієць, О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.9.-Т.1.-Мелітополь, 2009.- С.134-138.

  Коломиец С.М. Напрями розвитку кормовиробництва України / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.9.-Т.1.-Мелітополь, 2009.- С.95-100.

  Коломиец С.М. Визначення оптимальних характеристик моментного гідроциліндра / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.9.-Т.1.-Мелітополь, 2009.- С.33-38.

  Коломиец С.М. Дослідження гідравлічних характеристик ротатора / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2009.- № 2.- С. 133-137.

  Коломиец С.М. Механізми застосування та впровадження засобів отримання екологічно чистих джерел електричної енергії в умовах агропромислового комплексу / С.М. Коломієць // Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва Української академії аграрних наук: наукове фахове видання. Вип.1 (3, 4): Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві.- Запоріжжя, 2009.- С.209-214.

  Коломиец С.М. Стан сучасного технічного сервісу машин сільськогосподарського призначення в Україні / С.М. Коломієць, В.Ф. Мовчан // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.8.-Мелітополь, 2008.- С.92-99.

  Коломиец С.М. Параметри коромисло-повзункового прес-брикетувальника паливних брикетів / С.М. Коломієць, А.М. Побігун, Р.О. Бакарджиєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.8.-Мелітополь, 2008.- С.106-111.

  Коломиец С.М. Моніторинг якості практичної підготовки студентів / С.М. Коломієць // Збірник наукових праць міжрегіональної науково-практичної конференції за підсумками виробничої практики студентів, 27 листопада 2008 р.-Мелітополь, 2008.- С.72-73.

  Коломиец С.М. Шляхи становлення інноваційної діяльності С.М. Коломієць, А.М. Побігун // Збірник науково-методичних праць: наукове фахове видання. Вип.12.-Мелітополь, 2008.- С.32-37.

  Коломиец С.М. Модель процесу розпаду органічної речовини при компостуванні / С.М. Коломієць, О.О. Ляшенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.7.-Мелітополь, 2008.- С.63-67.

  Коломиец С.М. Концепція розвитку механізованих технологій для тваринництва / С.М. Коломієць, В.В. Шацький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.6.-Мелітополь, 2008.- С.76-80.

  Коломиец С.М. Дослідження інерційних приводів для вібраційних машин / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.6.-Мелітополь, 2008.- С.173-181.

  Коломиец С.М. Особливості розвитку птахівництва в Україні / С.М. Коломієць, В.В. Шацький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.7.-Мелітополь, 2008.- С.104-108.

  Коломиец С.М. Динаміка розвороту грейфера / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.3.-Мелітополь, 2008.- С.123-128.

  Коломиец С.М. Робота ґрунтообробного посівного комплексу з колісними і гусеничними тракторами // С.М. Коломієць, О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.3.-Мелітополь, 2008.- С.78-84.

  Коломиец С.М. Особливості розвитку скотарства України / С.М. Коломієць, В.В. Шацький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.4.-Мелітополь, 2008.- С.95-101.

  Коломиец С.М. Напрями розвитку механізованих технологій для тваринництва / С.М. Коломієць, В.В. Шацький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8-Т.3.-Мелітополь, 2008.- С.3-9.

  Коломиец С.М. Дослідження характеристик грейфера для навантажувально-розвантажувальних робіт / С.М. Коломієць, В.В. Крилов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.8.-Т.4.-Мелітополь, 2008.- С.34-38.

  Коломиец С.М. Дослідження динамічних характеристик широкозахватних орних агрегатів / С.М. Коломієць, А.М. Побігун // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.8.-Т.3.-Мелітополь, 2008.- С.51-56.
  ПАТЕНТИ
  Коломиец С.М. Пристрій для відбору проб води / С.І. Малюта, С.М. Коломієць // Пат117280 Україна, МПК51 А01В21/02.-№117280 заявл. 22.12.2016 опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

  Коломиец С.М. Голчастий робочий орган / С.І. Малюта, С.М. Коломієць // Пат114605 Україна, МПК51 А01В21/02.-№114605 заявл. 03.10.2016 опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

  Коломиец С.М. Шків клинопасового варіатора / С.І. Малюта, С.М. Коломієць // Пат132745 Україна, МПК51 F16H 55/56.-№123745 заявл. 11.09.2018 опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.

  Коломиец С.М. Шків для клинопасової передачі / С.І. Малюта, С.М. Коломієць // Пат133064 Україна, МПК51 F16H 55/00.-№133064 заявл. 25.09.2018 опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

  Коломиец С.М. Запобіжна муфта / С.І. Малюта, С.М. Коломієць // Пат134241 Україна, МПК51 F16D 7/06.-№134241 заявл. 03.12.2018 опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

  Підручники, навчальні посібники, монографії

 • «Проектування привода транспортера в САПР КОМПАС» Навчальний посібник для курсового проектування з інженерної механіки (деталі машин) / Дереза О.О., Коломієць С.М.
 • «Лабораторний практикум з інженерної механіки (деталей машин)» Навчальний посібник / О. О. Дереза, С. М. Коломієць

  Підвищення кваліфікації, стажування