Мовчан Сергій Іванович

Посада: Доцент кафедри геоекології і землеустрою

Базова вища освіта: У 1986 р. закінчив з відзнакою факультет «Організація технології ремонту і механізація тваринництва» Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Інженер-механік» по ремонту сільськогосподарської техніки Диплом МВ-1 № 037139 (з відзнакою). Виданий рішенням ДАК від 23 червня 1986 р.

Вчене звання: Доцент кафедри «Гідравліка і теплотехніка» (Атестат доцента 02ДЦ № 014591 протокол 3/39 від 16 червня 2005 р)

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Email: sergey.movchan@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • інтенсифікація роботи систем оборотного водопостачання промислових підприємств дослідження стічних вод, технічних рідин оптико-механічними системами утилізація рідких відходів, які утворюються при обробленні стічних вод Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті Мовчан С.І. працює з 1988 року. За час роботи в університеті послідовно займав посади наукового співробітника, старшого наукового співробітника в науково-дослідній частині (1988-1992 рр.), асистента (1992-2002 р.), старшого викладача (2002-2004 рр.) та доцента кафедри «Гідравліка і теплотехніка». Внаслідок реорганізації енергетичного факультету переведений на кафедру «Електротехнології і теплові процеси». З 1.09.2017 р. за контрактом працює на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини».

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті Мовчан С.І. працює з 1988 року. За час роботи в університеті послідовно займав посади наукового співробітника, старшого наукового співробітника в науково-дослідній частині (1988-1992 рр.), асистента (1992-2002 р.), старшого викладача (2002-2004 рр.) та доцента кафедри «Гідравліка і теплотехніка». Внаслідок реорганізації енергетичного факультету переведений на кафедру «Електротехнології і теплові процеси». З 1.09.2017 р. за контрактом працює на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини».
Види та результати професійної діяльності к.т.н., доц. Мовчана С.І. за 2015-2019 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Статті:

Скиба В.П., Антоновський О.Г., Мовчан С.І. Деякі аспекти екологічного стану річок Приазов’я // International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural» : conference proceedings, December 27-28, 2019. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» - P. 90-94

Патент на корисну модель № 141091 Україна, МПК51 G01N 1/10 G01N 33/18 (2006.01)/ Пристрій для відбору проб води. Мовчан С.І., В.П. Скиба, Заявка u201908240. Заявл 15.07.2019, опубл. 25.03.2020, бюл. №6.

Патент на корисну модель № 14751 Україна, МПК51 G01N 33/18, G01N 33/24, G09В 23/12 (2006.01)/ Установка моделювання та дослідження процесу забруднення проточної річкової води. Мовчан С.І.,Вознюк Н.М., В.П. Скиба, Заявка u201910224. Заявл 07.10.2019, опубл. 27.04.2020, бюл. №8.

Патент на корисну модель № 139812 Україна, МПК7 (2019.01) G01 N15/00. Пристрій для освітлювання електрофоретичної камери зі вимірювання параметрів частинок/ С.І. Мовчан, Л.М. Даценко, О.О. Дереза, В.П. Скиба, Н.В. Тарусова. – Заявка № u 2019 06184, заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, Бюл. № 25.

Мовчан С.І. Методи доплерівської інтерферометрії контролю якості очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Сосницька Н.Л., Морозов М.В. // Енергоефективність: наука, технології, застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. С. 88-90. 2017.

Мовчан С.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – 2017 .Вип. ІV.

Мовчан С.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2017. Вип. 17. Т.3.

Мовчан С.И. Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением [текст]: / С.И. Мовчан, Щербина В.М. // Харківський національний університет будівництва та архітектури. Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць, №3 (85) – 2016. С. 128-136.

Мовчан С.И. Механизм формирования флотошлама в вертикальной флотокамере / С.М. Епоян, С.И. Мовчан // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. - 2016.

Мовчан С.И. Исследование процесса движения частиц примесей в водных растворах / С.М. Епоян, С.И. Мовчан, В.В. Шилин. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2016. Vol. 18, No. 6. 91-101.

Мовчан С.І. Повышение эффективности работы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан // ХДТУБА / Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 98-102. - 2015 р.

Мовчан С.І. Система раціонального використання води в оборотних циклах промислових підприємств / Мовчан С.І. // Мелітополь: ТДАТУ. – 2015.

Мовчан С.І. Удосконалення схеми виробництва біопалива на основі рослинних олій / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2015. Вип. 15. Т.3.

Мовчан С.И. Оптимизация химических компонентов при реагентной обработке сточных вод / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2015, Vol. 17, No. 6. 85-93.

Мовчан С.И. Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения / С.И. Мовчан., Эпоян С. М., Сизова Н. Д. // Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 132-135 / ХДТУБА. -2014.

Мовчан С.И. Обработка параметров частиц водных растворов при интенсификации работы оборотных систем водоснабжения [текст]: / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2014, Vol. 16, No. 6. 141-150.

Мовчан С.І. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2013. Вип. 13. Т.6.

Мовчан С.И. Интенсификация работы оборотных систем водоснабжения [текст]: / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2013, Vol. 15, No. 6, 157 – 164.

Мовчан С.І. Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Хоменко А.М. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. Вип. 3, т. 1.

Мовчан С.І. Визначення хімічних речовин для очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Орел О.М. // Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 2, т. 3. – 2012.

Мовчан С.І. Методи лазерної допплерівської інтерферометрії вимірювання швидкості та діаметру частинок домішок стічних вод промислових підприємств / Мовчан С.І., Морозов М.В. // Праці ТДАТУ. – 2012. Вип. 12. Т.1.

Мовчан С.І. Технологічна схема очищення стічних вод промислових підприємств, які містять у собі масла / Мовчан С.І. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. № 7. - 2006.

Мовчан С.І. Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння / Мовчан С.І., Проць Я. // ТДТУ / Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи: праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференції. С. 92-100. - 2005.

Мовчан С.И. Технология утилизации осадков гальванических производств / Мовчан С.И., Бунин Н.И. // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. № 60 (С. 148-151). - 2004.

Мовчан С.И. Лазерные доплеровские методы измерения и контроля параметров частиц в сточных водах гальванического производства / Мовчан С.И., Морозов Н.В. // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 45. - 2002.

Мовчан С.І. Вимірювання швидкості, діаметра і дзета-потенціалу частинок домішок у рідині методом доплерівської інтерферометрії / Мовчан С.І. // Техніка / Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 38 (C. 136-139). - 2002.

Мовчан С.І. Аналіз розрахунку параметрів головних камер апаратів очищення стічної води / Мовчан С.І. // Техніка / Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 33. - 2001.

Патенти:
Патент на корисну модель № 123331 Україна, МПК7 (2018.01) G01 N15/00. Пристрій освітлення електрофоретичної камери [текст]: С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 08378, заявл. 14.08.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 123255 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). С02 F1/463 (2006.01). Електрокоагулятор [текст]: С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 05630, заявл. 07.06.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 122533 Україна, МПК7 (2017.01). С02 F103/02. Апарат для змішування водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 08377, заявл. 14.08.2017, опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 120667 Україна, МПК7 (2017.01). С02 F11/00. Радіальний ущільнювач флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 05634, заявл. 07.06.2017, опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 117404 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46 (2006.01). Флотокамера камери реакції [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 00186, заявл. 04.01.2017, опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 117398 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46 (2006.01). Коаксіальний апарат оброблення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 00174, заявл. 04. 01.2017, опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 116319 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46 (2006.01). Ущільнювач флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 13163, заявл. 22.12.2016, опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

Патент на корисну модель № 115717 Україна, МПК7 (2016.01) G01 N15/00. Модулятор освітлення електрофоретичної камери [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 11203, заявл. 07.11.2016, опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 115710 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46. Апарат для оброблення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 11177, заявл. 07.11.2016, опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 115225 Україна, МПК7 (2001.01) А 01 К5/00. Кормороздавач-змішувач [текст]: / С.В. Дереза, О.О. Дереза, С.І. Мовчан, Б.В. Болтянський. – Заявка № u 2016 10310, заявл. 10.10.2016, опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 114631 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/463. Електрокоагулятор [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 10312, заявл. 10.10.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 114364 Україна, МПК7 (2006.01) В01 F5/00 С02 F1/46 (2006.01), С02 F103/02 (2006.01). Змішувач водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський. – Заявка № u 2016 08570, заявл. 04.08.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 113133 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Апарат з подвійним відведенням флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 07943, заявл. 18.07.2016. Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 112945 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Електрокоагулятор [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 05337, заявл. 17.05.2016. Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 111903 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Ущільнювач флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 05339, заявл. 17.05.2016. Опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 111868 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Трисекційний електрокоагулятор [текст]: / С.М. Епоян, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 04936, заявл. 04.05.2016. Опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 111223. Україна, МПК7 (2006.01) В 28 В7/38. Мастило для форм при виготовленні будівельних матеріалів [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 03082, заявл. 25.03.2016, опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 109872. Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46. Апарат для оброблення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 02900, заявл. 22. 03.2016, опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.

Патент на корисну модель № 109732. Україна, МПК7 (2016.01) С10 М125/00. В28 В7/38 (2006.01). Мастило для форм при виготовленні будівельних матеріалів [текст]: / С.М. Епоян, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 05884, заявл. 19.09.2016. опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.

Патент на корисну модель № 107752 Україна, МПК7 (2016.01) А 01 К5/00. Кормороздавач [текст]: / С.В. Дереза, С.І. Мовчан, О.О. Дереза. – Заявка № u 2015 11505, заявл. 23. 11. 2015, опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 107558 Україна, МПК7 (2014.01) С 02 F1/46. Спосіб очищення стоків гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 13032, заявл. 29.12.2015, опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.

Патент на корисну модель № 105154 Україна, МПК7 (2016.01) С02 F11/00. Система перероблення відходів гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 07762, заявл. 04.08.2015, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 105153 Україна, МПК7 (2016.01) С02 F11/00. Спосіб перероблення осадів гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 07761, заявл. 04.08.2015, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 104806 Україна, МПК7 (2015.01) G01 Н9/00. Система для визначення розташування частинок в рідинному середовищі [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 06139, заявл. 22.06.2015, опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 103688 Україна, МПК7 (2015.01) С02 F103/16 (2006.01). С02 F1/00. Апарат оброблення стічних вод гальванічних відділень [текст]: / C.І. Мовчан. – Заявка № а 201506137, заявл. 22.06.2015, опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 103544 Україна, МПК7 (2006.1) С 02 F1/46. Спосіб оброблення висококонцентрованих стічних вод гальванічних відділень [текст]: / C.І. Мовчан. – Заявка № а 201505048, заявл. 25.05.2015, Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 102915 Україна, МПК7 (2015.01) G01 N15/00. Пристрій вимірювання гідромеханічних параметрів частинок у водних розчинах при електрофорезі [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 05055, заявл. 25.05.2015, опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 102593. Україна, МПК7 (2015.01) Е01 В15/00. Система водовідведення [текст]: / С.І. Мовчан, С.О. Ісаченко, П.О. Неалов, П.І. Гажев. – Заявка № u 2015 03997, заявл. 27.04.2015, опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 102572 Україна, МПК7 (2015.01) G 01 N15/00. Спосіб визначення концентрації емульсійного розчину [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 03556, заявл. 16.04.2015, опубл. 25.11.2015, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 98170 Україна, МПК7 (2014.01.) G01 N1/66. Спосіб контролю та регулювання витрати й тиску води в системі водопостачання [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 08539, заявл. 11.08.2014, опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 98163 Україна, МПК7 (2014.01.) G01 F 15/00. Пристрій для експресного аналізу визначення параметрів частинок водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 08539, заявл. 28.07.2014, опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 98160 Україна, МПК7 (2014.01.) G01 N15/00. Спосіб подвійного контролю параметрів частинок водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан, М.В. Морозов. – Заявка № u 2014 08536, заявл. 28.07.2014
опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 97943 Україна, МПК7 (2014.11.09) С02 F11/00. Спосіб очищення стічних вод, які утворюються у гальванічних відділеннях [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 11865, заявл. 09.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 97879 Україна, МПК7 (2014.11.09) С02 F11/00. Спосіб утилізації осадів гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 11021, заявл. 09.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 97880 Україна, МПК7 G 01 N 15/00. Спосіб освітлювання електрофоретичної комірки водного середовища [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 11023, заявл. 09.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 96828. Україна, МПК7 (2015.01) G01 N15/00. Пристрій для визначення кількості частинок домішок у воді [текст]: / С.І. Мовчан, С.С. Васюренко, М.В. Морозов. – Заявка № u 2014 06696, заявл. 16.06.2014. опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 94243 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). Спосіб каскадного очищення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 03882, заявл. 14.04.2014, опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 93880 Україна, МПК7 (2014.01) G01 N15/00. Спосіб вимірювання кількості частинок водних розчинів та порівняння якості очищення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 02858, заявл. 21.03.2014, опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 89040 Україна, МПК7 (2014.01) G01 N 15/00. Спосіб вимірювання швидкості частинок в розчині [текст]: / М.В. Морозов, Л.Є. Нікіфорова, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2013 12593, заявл. 28. 10. 2013, опубл. 10. 04. 2014, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 86614 Україна, МПК7 G01 N 15/00. Спосіб контролю якості очищення стічних водд [текст]: / С.М. Епоян, М.В. Морозов, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2013 06821, заявл. 31. 05. 2013, опубл. 10. 01. 2014, Бюл. № 1.

Авторські права на твір.:
Авторські права на твір. Свідоцтво № 72260. Інженерне забезпечення обробки стічних вод в системах оборотного водопостачання промислових підприємств [текст]: / С.І. Мовчан / Заявка № 72954. Від 28.03.2017 р. Дата реєстрації 16.06.2017 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 70439. Комп’ютерне моделювання й вимірювання параметрів частинок домішок в прозорих рідинах за допомогою багатофункціональних оптичних систем [текст]: / М.В. Морозов, С.І. Мовчан / Заявка № 71112 від 19.12.2016 р. Дата реєстрації 14.02.2017 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 67544 Оптико-механічні системи визначення гідромеханічних параметрів частинок водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан. Заявка № 68162 від 04.07.2014 р. Дата реєстрації 02.09.2016 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 67543 Еколого-безпечні способи поводження з рідкими відходами промислового виробництва [текст]: / С.І. Мовчан. Заявка № 68161 від 04.07.2014 р. Дата реєстрації 02.09.2016 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 58412 Хімічні речовини для очищення, оброблення й нейтралізації окремих видів стічних вод гальванічного виробництва промислових підприємств [текст]: / С.І. Мовчан. Заявка № 58010. Від 13.10.2014 р. Дата реєстрації 02.02.2015 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 58251 Оптичні способи визначення гідромеханічних параметрів частинок водних розчинів [текст]: /М.В. Морозов, С.І. Мовчан. Заявка № 58710. Від 25.11.2014 р. Дата реєстрації 23.01.2015 р.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Дідур В.А. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання і гідропневмопривод / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, С.І. Пастушенко, С.І. Мовчан. - Запоріжжя: Прем'єр, 2005. – 435 с.
2. Безпека технологічних процесів в тваринницькому технологічному комплексі: навчальний посібник / Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, С.Д. Мазілін, Ю.П. Рогач, С.І. Мовчан, В.О. Кірєєв, В.Ю. Машкін. – Мелітополь: ММД, 2006. – Книга перша. - 231 с.
3. Безпека технологічних процесів в тваринницькому технологічному комплексі: навчальний посібник / Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, С.Д. Мазілін, Ю.П. Рогач, С.І. Мовчан, В.О. Кірєєв, В.Ю. Машкін. – Мелітополь: ММД, 2006. – Книга друга. -251 с.
4. Дідур В.А. Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі: підручник / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, Д.П. Журавель, С.І. Мовчан. - К.: Аграрна освіта

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Виробниче стажування у ТОВ геоінформаційна компанія "КАДАСТР" з 02.01.2020 р. по 03.02.2020 р.
  • Підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва на ТОВ «Полив Сервіс» (1-29 листопада 2019 р.)
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, м. Харків, науково-навчальний інститут післядипломної освіти (28. 12. 2011 р. – 24. 02. 2012 р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 648368.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (05 – 15 червня 2012 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК835069.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (05 – 15 червня 2012 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК835068. Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (25 березня – 07 квітня 2015 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 104157.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (13 березня – 24 березня 2017 р). Свідоцтво СС 00493706/002362-17.
  • Стажування на НВП «Роста» (наказ ТДАТУ №1965 – ІПК від 29.12.17р.)

Основні види діяльності, досягнення
З 2012 по 2014 рік – заступник декана з навчально-виховної роботи енергетичного факультету З 2015 по 2017 рік - заступник директора з наукової роботи Мелітопольського інституту екології і соціальної роботи "Україна" Включений до складу робочої групи з благоустрою та екології Мелітопольської міської ради Запорізької області по розробці концепції екологічної політики м. Мелітополя на період до 2025 р. (розпорядження Мелітопольського міського голови № 343-Р від 12.05.2016 р.)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Мовчан С.І. має більше ніж 20 подяк, грошових премій та відзнак у наказах керівництва університету за науково-дослідницьку роботу, отримані наукові результати та участь у конференціях