Мовчан Сергій Іванович

Посада: Доцент кафедри геоекології і землеустрою

Базова вища освіта: У 1986 р. закінчив з відзнакою факультет «Організація технології ремонту і механізація тваринництва» Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Інженер-механік» по ремонту сільськогосподарської техніки Диплом МВ-1 № 037139 (з відзнакою). Виданий рішенням ДАК від 23 червня 1986 р.

Вчене звання: Доцент кафедри «Гідравліка і теплотехніка» (Атестат доцента 02ДЦ № 014591 протокол 3/39 від 16 червня 2005 р)

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Email: sergey.movchan@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • інтенсифікація роботи систем оборотного водопостачання промислових підприємств дослідження стічних вод, технічних рідин оптико-механічними системами утилізація рідких відходів, які утворюються при обробленні стічних вод Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті Мовчан С.І. працює з 1988 року. За час роботи в університеті послідовно займав посади наукового співробітника, старшого наукового співробітника в науково-дослідній частині (1988-1992 рр.), асистента (1992-2002 р.), старшого викладача (2002-2004 рр.) та доцента кафедри «Гідравліка і теплотехніка». Внаслідок реорганізації енергетичного факультету переведений на кафедру «Електротехнології і теплові процеси». З 1.09.2017 р. за контрактом працює на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини».

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті Мовчан С.І. працює з 1988 року. За час роботи в університеті послідовно займав посади наукового співробітника, старшого наукового співробітника в науково-дослідній частині (1988-1992 рр.), асистента (1992-2002 р.), старшого викладача (2002-2004 рр.) та доцента кафедри «Гідравліка і теплотехніка». Внаслідок реорганізації енергетичного факультету переведений на кафедру «Електротехнології і теплові процеси». З 1.09.2017 р. за контрактом працює на посаді доцента кафедри «Сільськогосподарські машини». В.о. завідувача кафедри «ГеоЕкології та землеустрою» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Наказ Ректора Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного № 539-К від 12 травня 2020 р. Види та результати професійної діяльності к.т.н., доц. Мовчана С.І. за 2016-2020 роки

Основні наукові праці

СТАТТІ
Скиба В.П., Антоновський О.Г., Мовчан С.І. Деякі аспекти екологічного стану річок Приазов’я // International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural» : conference proceedings, December 27-28, 2019. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» - P. 90-94

Serhii Movchan. Study of Hydromechanical Parameters Part of the Water Solutions Household in Running Flows / Serhii Movchan, Olena Dereza, Serhii Mazilin and Serhii Dereza // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, P.145-160.

Мовчан С.І. Біологічна безпека водних ресурсів при очищенні побутових стічних вод від біологічних забруднень / С.І. Мовчан, В.Ю. Фёдоров // Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць. За заг. ред. М. М. Радевої, В.М. Коломоєць. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 87-93.

Мовчан С.І. Басейнове управління водними ресурсами – інтегрований напрям використання водних ресурсів / С.І. Мовчан// Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць. За заг. ред. М. М. Радевої, В.М. Коломоєць. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 79-87.

Мовчан С.І. Удосконалення інженерно-технічних рішень по зниженню рівня ґрунтових вод сільськогосподарських угідь / С.І Мовчан, В.Ю. Федоров// Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 54-57.

Мовчан С.І. Сучасні комп’ютерні технології у підготовці майбутніх інженерів АПК. О Дереза, С. Мовчан, С. Дереза // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2019. – с. 24-26.

Мовчан С.І. Змішувач двокомпонентних рідин, рідинних середовищ і реагентів у воді / Мовчан С.І., Болтянська Н.І., Болтянський О.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.2. - С. 99- 105.

Мовчан С.І. Методи доплерівської інтерферометрії контролю якості очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Сосницька Н.Л., Морозов М.В. // Енергоефективність: наука, технології, застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. С. 88-90. 2017.

Мовчан С.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – 2017 .Вип. ІV.

Мовчан С.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2017. Вип. 17. Т.3.

Мовчан С.И. Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением [текст]: / С.И. Мовчан, Щербина В.М. // Харківський національний університет будівництва та архітектури. Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць, №3 (85) – 2016. С. 128-136.

Мовчан С.И. Механизм формирования флотошлама в вертикальной флотокамере / С.М. Епоян, С.И. Мовчан // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. - 2016.

Мовчан С.И. Исследование процесса движения частиц примесей в водных растворах / С.М. Епоян, С.И. Мовчан, В.В. Шилин. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2016. Vol. 18, No. 6. 91-101.

Мовчан С.І. Повышение эффективности работы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан // ХДТУБА / Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 98-102. - 2015 р.

Мовчан С.І. Система раціонального використання води в оборотних циклах промислових підприємств / Мовчан С.І. // Мелітополь: ТДАТУ. – 2015.

Мовчан С.І. Удосконалення схеми виробництва біопалива на основі рослинних олій / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2015. Вип. 15. Т.3.

Мовчан С.И. Оптимизация химических компонентов при реагентной обработке сточных вод / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2015, Vol. 17, No. 6. 85-93.

Мовчан С.И. Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения / С.И. Мовчан., Эпоян С. М., Сизова Н. Д. // Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 132-135 / ХДТУБА. -2014.

Мовчан С.И. Обработка параметров частиц водных растворов при интенсификации работы оборотных систем водоснабжения [текст]: / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2014, Vol. 16, No. 6. 141-150.

Мовчан С.І. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2013. Вип. 13. Т.6.

Мовчан С.И. Интенсификация работы оборотных систем водоснабжения [текст]: / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2013, Vol. 15, No. 6, 157 – 164.

Мовчан С.І. Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Хоменко А.М. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. Вип. 3, т. 1.

Мовчан С.І. Визначення хімічних речовин для очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Орел О.М. // Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 2, т. 3. – 2012.

Мовчан С.І. Методи лазерної допплерівської інтерферометрії вимірювання швидкості та діаметру частинок домішок стічних вод промислових підприємств / Мовчан С.І., Морозов М.В. // Праці ТДАТУ. – 2012. Вип. 12. Т.1.

Мовчан С.І. Технологічна схема очищення стічних вод промислових підприємств, які містять у собі масла / Мовчан С.І. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. № 7. - 2006.

Мовчан С.І. Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння / Мовчан С.І., Проць Я. // ТДТУ / Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи: праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференції. С. 92-100. - 2005.

Мовчан С.И. Технология утилизации осадков гальванических производств / Мовчан С.И., Бунин Н.И. // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. № 60 (С. 148-151). - 2004.

Мовчан С.И. Лазерные доплеровские методы измерения и контроля параметров частиц в сточных водах гальванического производства / Мовчан С.И., Морозов Н.В. // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 45. - 2002.

Мовчан С.І. Вимірювання швидкості, діаметра і дзета-потенціалу частинок домішок у рідині методом доплерівської інтерферометрії / Мовчан С.І. // Техніка / Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 38 (C. 136-139). - 2002.

Мовчан С.І. Аналіз розрахунку параметрів головних камер апаратів очищення стічної води / Мовчан С.І. // Техніка / Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 33. - 2001.

ПАТЕНТИ

Патент на корисну модель № 138139 Україна, МПК7 (2019.01) С02 F11/00. Спосіб підготовлення й перероблення відходів гальванічного виробництва / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 03853
заявл. 15.04.2019, опубл. 25.011.2019, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 117404 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). С02 F1/463 (2006.01). С02 F103/16 (2006.01). Радіальний багатокамерний апарат із зосередженим введенням стічних вод / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 03855 заявл. 15. 04.2019, опубл. 25.011.2019, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 138144 Україна, МПК7 (2019.01) С02 F11/00. Пристрій підготовлення й перероблення відходів гальванічного виробництва / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 038570
заявл. 15.04.2019, опубл. 25.011.2019, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 138159 Україна, МПК7 (2019.01) G01 N15/00. Оптична схема дослідження руху частинок домішок водних розчинів / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 03942
заявл. 15.04.2019, опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 139078 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). С02 F1/463 (2006.01). С02 F103/16 (2006.01). Двосекційний апарат оброблення стічних вод гальванічного виробництва / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 04268
заявл. 22.04.2019, опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 139812 Україна, МПК7 (2019.01) G01 N15/00. Пристрій для освітлювання електрофоретичної камери зі вимірювання параметрів частинок/ С.І. Мовчан, Л.М. Даценко, О.О. Дереза, В.П. Скиба, Н.В. Тарусова. – Заявка № u 2019 06184
заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, Бюл. № 25.

Патент на корисну модель № 139783 Україна, МПК7 (2020.01) В03 С1/00. В03 С1/035 (2006.01) Електромагнітний фільтр-сепаратор з коаксіальними ємностями для контурних вставок / В.М. Кюрчев, С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 05778
заявл. 27.05.2019, опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2.

Патент на корисну модель № 140028 Україна, МПК7 (2020.01). G01 B21/16 (2006.01). Пристрій для налагоджування системи люмінесцентного мікроскопа / С.І. Малюта, Л.М. Даценко, Н.В. Тарусова, С.І. Мовчан, Ю.В. Чебанова. – Заявка № u 2019 061833
заявл. 03.06.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

Патент на корисну модель № 140152 Україна, МПК7 (2020.01) G01 N15/00. G01 N15/10 (2006.01). Пристрій контролю й регулювання гідромеханічних параметрів водного потоку в системі водопостачання / С.І. Мовчан, С.М. Немченко. – Заявка № u 2019 07226
заявл. 01.07.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

Патент України № 140160 МПК (2006.01) С12 С1/027. Пристрій для пророщування солоду із коаксіальними ємностями / С.І. Мовчан, О.О Дереза, Г.І. Харитонова, С.В. Дереза. – Заявка № и 2019 07261, заявл. 01.07.2019. Опубл. 10.02.2020, Бюл. 3.

Патент на корисну модель № 140161 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F3/20. Донний дисковий розсіювач із коноїдальним аераційним стояком / С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 07264
заявл. 01. 07.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

Патент України № 140160 МПК (2006.01) С12 С1/027. Пристрій для пророщування солоду із коаксіальними ємностями / С.І. Мовчан, О.О Дереза, Г.І. Харитонова, С.В. Дереза. – Заявка № и 2019 07261, заявл. 01.07.2019. Опубл. 10.02.2020, Бюл. 3.

Патент на корисну модель № 140161 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F3/20. Донний дисковий розсіювач із коноїдальним аераційним стояком / С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 07264
заявл. 01. 07.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96752. Науковий твір «Звіт про виробничі випробувань приладу імпульсної електромагнітної високочастотної електромагнітної обробки води в системах оборотного водопостачання промислових підприємств пластинчастого теплообмінника паросилового котла центральної компресорної станції / О.А. Андріанов, О.В. Бережецький, В.М. Кюрчев, С.І. Мовчан. Заявка № 98233. Від 11.03.2020 р. Дата реєстрації 19.03.2020 р. – 19 с.

Патент на корисну модель № 141042 Україна, МПК7 (2020.01) С02 F1/46 (2006.01). С02 F103/02 (2006.01). Апарат-змішувач водних розчинів з циркуляційним патрубком / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 07241
заявл. 01.07.2019, опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 141043 Україна, МПК7 (2020.01) Е02 В11/00 (2006.01). Е02 В3/40 (2006.01). Система водовідведення в одинарній трубі / С.І. Мовчан, П.О. Мельничук. – Заявка № u 2019 07243 заявл. 01.07.2019, опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

Патент України № 141086 МПК (2020.01) В01 F3/10 (2006.01). В01 F13/10 (2006.01).. Вузол диспергування / С.І. Мовчан. – Заявка № и 2019 08203, заявл. 15.07.2019. опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 141091 Україна, МПК7 G01 N10/00 (2006.01). G01 N33/18 (2006.01). Пристрій для відбору проб води / С.І. Мовчан, В.П. Скиба. – Заявка № u 2019 08240
заявл. 15.07.2019, опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 141719 Україна, МПК7 (2020.01) В03 С1/00. В03 С1/035 (2006.01). В08 В7/02 (2006.01). F28 G7/00/ Пристрій для захисту та очищення внутрішніх поверхонь теплообмінного устаткування / В.М. Кюрчев, С.І. Мовчан, О.В. Бережецький, О.А. Андріанов. – Заявка № 2019 09615
заявл. 03.09.2019, опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 141749 Україна, МПК7 (2020.01) В03 С1/00. В03 С1/035 (2006.01). В03 С1/32 (2006.01). Блочний електромагнітний фільтр-сепаратор / В.М. Кюрчев, С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 10219
заявл. 07.10.2019, опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 141751 Україна, МПК7 G01 N33/18 (2006.01). G01 N33/24 (2006.01). G09 N23/12 (2006.01). Установка моделювання та дослідження процесу забруднення проточної річкової води / С.І. Мовчан, Н.М. Вознюк, В.П. Скиба. – Заявка № u 2019 10224
заявл. 07.10.2019, опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 141763 Україна, МПК7 (2020.01) В08 В9/02 (2006.01) Пристрій очищення внутрішньої поверхні трубопроводів від відкладень / В.М. Кюрчев, О.В. Бережецький, О.А. Андріанов, С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 10357
заявл. 15.09.2019, опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 141764 Україна, МПК7 (2020.01) F28 G7/00. В02 B7/02 (2006.01) Пристрій контролю, захисту та очищення внутрішньої поверхні теплообмінного устаткування / В.М. Кюрчев, О.В. Бережецький, О.А. Андріанов, С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 10358
заявл. 15.10.2019, опубл. 27.04.2020

Патент на корисну модель №142425. Україна, МПК7 А42 D 19/015 (2006.01). Захисні рукавиці / С.І. Мовчан, Л.М. Даценко, С.Д. Мазілін, О.О. Дереза, В.П. Скиба. – Заявка № u 2019 07264
заявл. 01.07.2019, опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.

Патент на корисну модель № 142426 Україна, МПК7 С02 F1/463 (2006.01). С02 F1/46 (2006.01). С02 F103/16 (2006.01). Апарат оброблення стічних вод гальванічного виробництва / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2019 10346
заявл. 15.10.2019, опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.

Патент на корисну модель № 142429 Україна, МПК7 (2020.01) В08 В7/00. В08 В9/00. Пристрій для захисту й очищення внутрішніх поверхонь теплообмінного устаткування / О.А. Андріанов, В.М. Кюрчев, О.В. Бережецький, С.І. Мовчан. – Заявка № 2019 10376
заявл. 15.10.2019, опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.

Патент на корисну модель № 137475 Україна, МПК (2006.01) С02F 1/46. Відцентровий ущільнювач флотошламу із розсікачем / С.І. Мовчан – Заявка № u 2019 03206, заявл. 01.04.2019, опубл. 25.10.2019, Бюл.№ 20

Патент на корисну модель № 137471 Україна, МПК (2006.01) С02F 1/46. Апарат оброблення стічних вод гальванічного виробництва / С.І. Мовчан – Заявка № u 2019 03194, заявл. 01.04.2019, опубл. 25.10.2019, Бюл.№ 20

Патент на корисну модель № 137138 Україна, МПК (2019.01) B01F 5/00. Апарат-змішувач водних розчинів / С.І. Мовчан – Заявка № u 2019 02078, заявл. 01.03.2019, опубл. 10.10.2019, Бюл.№ 19

Патент на корисну модель № 137122 Україна, МПК (2006.01) С02F 1/46. Електрокоагулятор з коноїдальними отворами у фільтрувальній перегородці / С.І. Мовчан, С.М. Епоян, А.С. Карагяур – Заявка № u 2019 01694, заявл. 18.02.2019, опубл. 10.10.2019, Бюл.№ 19

Патент на корисну модель № 135244 Україна, МПК (2019.01) Е02В 11/00. Система водовідведення / С.І. Мовчан, П.О. Мельничук – Заявка № u 2019 00156, заявл. 04.01.2019, опубл. 25.06.2019, Бюл.№ 12

Патент на корисну модель № 134329 Україна, МПК7 (2006.01) В01F 3/10. Вузол диспергування / С.І. Мовчан, О.О. Дереза, С.В. Дереза, В.І Тихонов. – Заявка № u2018 12471, заявл. 14.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Патент на корисну модель № 133109 Україна, МПК7 (2019.01) В03 С1/00. Роздільний електромагнітний фільтр-сепаратор / В.М. Кюрчев, С.І. Мовчан. – Заявка № 2018 10000, заявл. 08.10.2018, опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 133105 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F3/20. Донний дисковий розсіювач / С.І. Мовчан, О.О. Дереза, Р.В. Романов, С.В. Дереза. – Заявка № 2018 09971, заявл. 05.10.2018, опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 132976 Україна, МПК7 (2019.01). В01 F5/00. С02 F1/46 (2006.01). С02 F103/02 (2006.01). Апарат для змішування водних розчинів і дозування реагентів / С.І. Мовчан, О.О. Дереза С.В. Дереза. – Заявка № u 2018 079942041, заявл. 18.07.2018, опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель № 132886 Україна, МПК7 (2019.01) G01 N15/00. Пристрій для освітлення електрофоретичної камери з вертикальним гвинтом / С.І. Мовчан, О.О. Дереза, Л.М. Даценко, С.В. Дереза, Н.І. Болтянська. – Заявка № u 2018 10712, заявл. 29.10.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 132875 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). С02 F103/16 (2006.01). Апарат оброблення стічних вод гальванічного виробництва / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2018 10599, заявл. 26.10.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 129555 Україна, МПК7 (2017.01) G01 N15/00. Спосіб вимірювання швидкості частинок домішок водних розчинів у зустрічних потоках [текст]: / Мовчан С.І., Дереза О.О., Дереза С.В. // Дата встановлення заявки 10.04.2018 р. – Заявка № u 2018 02675, заявл. 16.03.2018, опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 129554 Україна МПК7 (2018.01) G01 N15/00. Система перехресного освітлення електрофоретичної камери [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2018 00012, заявл. 02.01.2018, опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 127552 Україна, МПК7 (2018.01) В03 С1/00, В03 С1/02 (2006.01), В03 С1/035 (2006.01), В03 С1/32 (2006.01). Роздільний електромагнітний фільтр- сепаратор [текст]: / В.М. Кюрчев, О.В. Бережецький, С.І. Мовчан, О.А. Андріанов, С.О. Бережецький,. – Заявка № 2018 02041, заявл. 27.02.2017, опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15.

Патент на корисну модель №127152 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). Апарат оброблення стічних вод гальванічного відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 11570, заявл. 21.11.2017, опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.

Патент на корисну модель № 126801 Україна, МПК7 (2018.01) G01 N15/00. Оптична схема дослідження руху частинок у вертикальній площині [текст]: С.І. Мовчан. – Заявка № u 2018 00046, заявл. 02.01.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

Патент на корисну модель № 123331 Україна, МПК7 (2018.01) G01 N15/00. Пристрій освітлення електрофоретичної камери [текст]: С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 08378, заявл. 14.08.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 123255 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). С02 F1/463 (2006.01). Електрокоагулятор [текст]: С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 05630, заявл. 07.06.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 122533 Україна, МПК7 (2017.01). С02 F103/02. Апарат для змішування водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 08377, заявл. 14.08.2017, опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 120667 Україна, МПК7 (2017.01). С02 F11/00. Радіальний ущільнювач флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 05634, заявл. 07.06.2017, опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 117404 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46 (2006.01). Флотокамера камери реакції [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 00186, заявл. 04.01.2017, опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 117398 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46 (2006.01). Коаксіальний апарат оброблення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2017 00174, заявл. 04. 01.2017, опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 116319 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46 (2006.01). Ущільнювач флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 13163, заявл. 22.12.2016, опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

Патент на корисну модель № 115717 Україна, МПК7 (2016.01) G01 N15/00. Модулятор освітлення електрофоретичної камери [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 11203, заявл. 07.11.2016, опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 115710 Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46. Апарат для оброблення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 11177, заявл. 07.11.2016, опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 115225 Україна, МПК7 (2001.01) А 01 К5/00. Кормороздавач-змішувач [текст]: / С.В. Дереза, О.О. Дереза, С.І. Мовчан, Б.В. Болтянський. – Заявка № u 2016 10310, заявл. 10.10.2016, опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 114631 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/463. Електрокоагулятор [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 10312, заявл. 10.10.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 114364 Україна, МПК7 (2006.01) В01 F5/00 С02 F1/46 (2006.01), С02 F103/02 (2006.01). Змішувач водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський. – Заявка № u 2016 08570, заявл. 04.08.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 113133 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Апарат з подвійним відведенням флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 07943, заявл. 18.07.2016. Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 112945 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Електрокоагулятор [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 05337, заявл. 17.05.2016. Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 111903 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Ущільнювач флотошламу [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 05339, заявл. 17.05.2016. Опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 111868 Україна, МПК7 (2006.01) С02 F1/46. Трисекційний електрокоагулятор [текст]: / С.М. Епоян, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 04936, заявл. 04.05.2016. Опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 111223. Україна, МПК7 (2006.01) В 28 В7/38. Мастило для форм при виготовленні будівельних матеріалів [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 03082, заявл. 25.03.2016, опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 109872. Україна, МПК7 (2006.01) С 02 F1/46. Апарат для оброблення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2016 02900, заявл. 22. 03.2016, опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.

Патент на корисну модель № 109732. Україна, МПК7 (2016.01) С10 М125/00. В28 В7/38 (2006.01). Мастило для форм при виготовленні будівельних матеріалів [текст]: / С.М. Епоян, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 05884, заявл. 19.09.2016. опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.

Патент на корисну модель № 107752 Україна, МПК7 (2016.01) А 01 К5/00. Кормороздавач [текст]: / С.В. Дереза, С.І. Мовчан, О.О. Дереза. – Заявка № u 2015 11505, заявл. 23. 11. 2015, опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 107558 Україна, МПК7 (2014.01) С 02 F1/46. Спосіб очищення стоків гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 13032, заявл. 29.12.2015, опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.

Патент на корисну модель № 105154 Україна, МПК7 (2016.01) С02 F11/00. Система перероблення відходів гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 07762, заявл. 04.08.2015, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 105153 Україна, МПК7 (2016.01) С02 F11/00. Спосіб перероблення осадів гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 07761, заявл. 04.08.2015, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.

Патент на корисну модель № 104806 Україна, МПК7 (2015.01) G01 Н9/00. Система для визначення розташування частинок в рідинному середовищі [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 06139, заявл. 22.06.2015, опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 103688 Україна, МПК7 (2015.01) С02 F103/16 (2006.01). С02 F1/00. Апарат оброблення стічних вод гальванічних відділень [текст]: / C.І. Мовчан. – Заявка № а 201506137, заявл. 22.06.2015, опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 103544 Україна, МПК7 (2006.1) С 02 F1/46. Спосіб оброблення висококонцентрованих стічних вод гальванічних відділень [текст]: / C.І. Мовчан. – Заявка № а 201505048, заявл. 25.05.2015, Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 102915 Україна, МПК7 (2015.01) G01 N15/00. Пристрій вимірювання гідромеханічних параметрів частинок у водних розчинах при електрофорезі [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 05055, заявл. 25.05.2015, опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.

Патент на корисну модель № 102593. Україна, МПК7 (2015.01) Е01 В15/00. Система водовідведення [текст]: / С.І. Мовчан, С.О. Ісаченко, П.О. Неалов, П.І. Гажев. – Заявка № u 2015 03997, заявл. 27.04.2015, опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 102572 Україна, МПК7 (2015.01) G 01 N15/00. Спосіб визначення концентрації емульсійного розчину [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2015 03556, заявл. 16.04.2015, опубл. 25.11.2015, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 98170 Україна, МПК7 (2014.01.) G01 N1/66. Спосіб контролю та регулювання витрати й тиску води в системі водопостачання [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 08539, заявл. 11.08.2014, опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 98163 Україна, МПК7 (2014.01.) G01 F 15/00. Пристрій для експресного аналізу визначення параметрів частинок водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 08539, заявл. 28.07.2014, опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 98160 Україна, МПК7 (2014.01.) G01 N15/00. Спосіб подвійного контролю параметрів частинок водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан, М.В. Морозов. – Заявка № u 2014 08536, заявл. 28.07.2014
опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 97943 Україна, МПК7 (2014.11.09) С02 F11/00. Спосіб очищення стічних вод, які утворюються у гальванічних відділеннях [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 11865, заявл. 09.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 97879 Україна, МПК7 (2014.11.09) С02 F11/00. Спосіб утилізації осадів гальванічних відділень [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 11021, заявл. 09.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 97880 Україна, МПК7 G 01 N 15/00. Спосіб освітлювання електрофоретичної комірки водного середовища [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 11023, заявл. 09.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 96828. Україна, МПК7 (2015.01) G01 N15/00. Пристрій для визначення кількості частинок домішок у воді [текст]: / С.І. Мовчан, С.С. Васюренко, М.В. Морозов. – Заявка № u 2014 06696, заявл. 16.06.2014. опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 94243 Україна, МПК7 С02 F1/46 (2006.01). Спосіб каскадного очищення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 03882, заявл. 14.04.2014, опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 93880 Україна, МПК7 (2014.01) G01 N15/00. Спосіб вимірювання кількості частинок водних розчинів та порівняння якості очищення стічних вод [текст]: / С.І. Мовчан. – Заявка № u 2014 02858, заявл. 21.03.2014, опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 89040 Україна, МПК7 (2014.01) G01 N 15/00. Спосіб вимірювання швидкості частинок в розчині [текст]: / М.В. Морозов, Л.Є. Нікіфорова, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2013 12593, заявл. 28. 10. 2013, опубл. 10. 04. 2014, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 86614 Україна, МПК7 G01 N 15/00. Спосіб контролю якості очищення стічних вод [текст]: / С.М. Епоян, М.В. Морозов, С.І. Мовчан. – Заявка № u 2013 06821, заявл. 31. 05. 2013, опубл. 10. 01. 2014, Бюл. № 1.

Авторські права на твір.:

Авторські права на твір. Свідоцтво № 72260. Інженерне забезпечення обробки стічних вод в системах оборотного водопостачання промислових підприємств [текст]: / С.І. Мовчан / Заявка № 72954. Від 28.03.2017 р. Дата реєстрації 16.06.2017 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 70439. Комп’ютерне моделювання й вимірювання параметрів частинок домішок в прозорих рідинах за допомогою багатофункціональних оптичних систем [текст]: / М.В. Морозов, С.І. Мовчан / Заявка № 71112 від 19.12.2016 р. Дата реєстрації 14.02.2017 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 67544 Оптико-механічні системи визначення гідромеханічних параметрів частинок водних розчинів [текст]: / С.І. Мовчан. Заявка № 68162 від 04.07.2014 р. Дата реєстрації 02.09.2016 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 67543 Еколого-безпечні способи поводження з рідкими відходами промислового виробництва [текст]: / С.І. Мовчан. Заявка № 68161 від 04.07.2014 р. Дата реєстрації 02.09.2016 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 58412 Хімічні речовини для очищення, оброблення й нейтралізації окремих видів стічних вод гальванічного виробництва промислових підприємств [текст]: / С.І. Мовчан. Заявка № 58010. Від 13.10.2014 р. Дата реєстрації 02.02.2015 р.

Авторські права на твір. Свідоцтво № 58251 Оптичні способи визначення гідромеханічних параметрів частинок водних розчинів [текст]: /М.В. Морозов, С.І. Мовчан. Заявка № 58710. Від 25.11.2014 р. Дата реєстрації 23.01.2015 р.

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Вода і водні ресурси в технологічних процесах підприємств АПК. Навчальний посібник / С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська. – Мелітополь. – ВПЦ «Люкс», 2019. – 191 с., іл.
 • Безпека технологічних процесів в тваринницькому технологічному комплексі: навчальний посібник / Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, С.Д. Мазілін, Ю.П. Рогач, С.І. Мовчан, В.О. Кірєєв, В.Ю. Машкін. – Мелітополь: ММД, 2006. – Книга перша. - 231 с.
 • Безпека технологічних процесів в тваринницькому технологічному комплексі: навчальний посібник / Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, С.Д. Мазілін, Ю.П. Рогач, С.І. Мовчан, В.О. Кірєєв, В.Ю. Машкін. – Мелітополь: ММД, 2006. – Книга друга. -251 с.
 • Дідур В.А. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання і гідропневмопривод / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, С.І. Пастушенко, С.І. Мовчан. - Запоріжжя: Прем'єр, 2005. – 435 с.
 • Дідур В.А. Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі: підручник / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, Д.П. Журавель, С.І. Мовчан. - Киів: «Аграрна освіта» 2008.
 • Навчальні дисципліни

  Підвищення кваліфікації, стажування

  • Виробниче стажування у ТОВ геоінформаційна компанія "КАДАСТР" з 02.01.2020 р. по 03.02.2020 р.
  • Підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва на ТОВ «Полив Сервіс» (1-29 листопада 2019 р.)
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, м. Харків, науково-навчальний інститут післядипломної освіти (28. 12. 2011 р. – 24. 02. 2012 р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 648368.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (05 – 15 червня 2012 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК835069.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (05 – 15 червня 2012 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК835068. Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (25 березня – 07 квітня 2015 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 104157.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти (13 березня – 24 березня 2017 р). Свідоцтво СС 00493706/002362-17.
  • Стажування на НВП «Роста» (наказ ТДАТУ №1965 – ІПК від 29.12.17р.)

  Основні види діяльності, досягнення
  З 2012 по 2014 рік – заступник декана з навчально-виховної роботи енергетичного факультету З 2015 по 2017 рік - заступник директора з наукової роботи Мелітопольського інституту екології і соціальної роботи "Україна" Включений до складу робочої групи з благоустрою та екології Мелітопольської міської ради Запорізької області по розробці концепції екологічної політики м. Мелітополя на період до 2025 р. (розпорядження Мелітопольського міського голови № 343-Р від 12.05.2016 р.)

  Нагороди, заохочення, почесні звання:
  Мовчан С.І. має більше ніж 20 подяк, грошових премій та відзнак у наказах керівництва університету за науково-дослідницьку роботу, отримані наукові результати та участь у конференціях