Викладачі ЗВО у тому числі і викладачі випускаючої кафедри проходять стажування на базі профільних підприємств.

З метою напрацювання необхідних теоретичних та практичних навичок у сфері природоохоронної, наукової та еколого-освітньої діяльності на базі Приазовського НПП, м. Мелітополя Запорізької області з метою підвищення рівня професіоналізму, оновлення змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик.
Під час проходження стажування викладачі матимуть можливість перейняти перспективний досвід виробництва Приазовського НПП, який як природоохоронна, науково-дослідна і еколого-освітня установа здійснює фоновий моніторинг біорізноманіття і природних оселищ, дослідження природних комплексів, розробляє наукові рекомендації з охорони природного довкілля і ефективного використання природних ресурсів; бере участь в екологічній експертизі проектів; веде еколого-освітню і рекреаційну роботу (створення музеїв, екологічних стежок, лабораторій); сприяє підготовці фахівців з охорони довкілля і екологічного менеджменту. Як об’єкт господарювання природний парк встановлює різні режими природокористування відповідно до функціонального зонування; забезпечує охорону, використання, відтворення природних і історико-культурних комплексів і об’єктів; обслуговує відвідувачів, створює умови організованого туризму, відпочинку і інших видів рекреаційної діяльності веде господарську діяльність для забезпечення функціонування парку. Приазовський національний природний парк є базовою ланкою Азово-Чорноморського екологічного коридору національної екологічної мережі України, входить до складу Смарагдової мережі.

Викладачі випускаючої кафедри проходять стажування на базі профільних підприємств.

 Метою проходження стажування науково-педагогічних працівників ТДАТУ у ТОВ ГІК “КАДАСТР” м. Мелітополь Запорізької області є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач геодезії та землеустрою.Систематичне розуміння базових аспектів та концепцій геодезії та землеустрої. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою.