Забезпечення відповідної якості підготовки здобувачів вищої освіти з врахуванням наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі здійснюється за рахунок стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних прцівників кафедри геоекології і землеустрою.

 

З метою забезпечення відповідної якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» викладачі приймають участь у конференціях та з’їздах з метою ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у галузі.

Окрім цього проходять стажування за кордоном. Так  у 2017 році к.б.н., доцент кафедри Щербина В.В. пройшла стажування у Чехії (Educational systems, publishing and project activity in the European Union countries) – Prague Institute for Qualification Enhancement, 16.08.2017 – 25.08.2017; Certificate №082017020.

Скиба В.П. MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT INNOWACJI NAUKA-EDUKACJA-ROZWOJ W WARSZAWIE : «CERTIFICATE OF TRANING №98» for excellent execution of training course “Ecology and Nature Environment Protection” in the International «Science – Education – Development» (Warsaw, Poland) 2016.

Окрім цього викладачі кафедри приймають участь у тренінгах, що проходять на території України із запрошенням закордонних фахівців. Так д.б.н., професор Волох А.М. у 2015 році  був учасником міжнародного екологічного наукового семінару «Управління відходами та ресурсозбереження. Європейський досвід.», що проводився в рамках 5-го Всеукраїнського з’їзду.

 

Забезпечення відповідної якості підготовки здобувачів вищої освіти з врахуванням наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі