Нестерчук Діна Миколаївна

Посада: доцент кафедри «Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В.Овчарова»

Базова вища освіта: закінчила з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства у 1994 році за спеціальністю «Автоматизація і електрифікація сільського господарства», присвоєно кваліфікацію «Інженер-електрик»

Вчене звання: доцент

У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної і загальної електротехніки. № атестата ДЦ № 006231

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У  1999 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.09.16 – застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві. № диплома ДК №004423

Email: dina.nesterchuk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • розробка та удосконалення системи прогнозування, моніторингу роботи та захисту трифазних асинхронних електродвигунів приводу робочих машин технологічних ліній

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1995 року. З 1999 року працювала на кафедрі теоретичної і загальної електротехніки на посадах асистента, старшого викладача, доцента, на кафедрі ЕТЕМ працює з 2015 року.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Нестерчук Д.М. за 2016-2020 рр.

Основні наукові праці

Перелік наукових праць

Marina Postnikova. Energy Saving in the Technological Process of the Grain Grinding / M. Postnikova, E. Mikhailov, D. Nesterchuk, O. Rechina // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. – Cham: Springer International Publishing, 2019. ‒ Р. 395-403. Переглянути...

Кузнецов Н. П. Оптимизация соотношения мощностей ветровых и солнечных электростанций // Н. П. Кузнецов, В.Н. Смертюк, О. В. Лысенко, Д. Н. Нестерчук, С. В. Адамова / Проблемы региональной энергетики. -2018. №3 (38) . - С. 127-140 Переглянути...


Нестерчук Д. М. Мультимедійна презентація як засіб підвищення ефективності лекційних занять. Розвиток сучасної науки та освіти: реалї, проблеми якості, інновації: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь. 25-27 травня 2021 р.) / ред.кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. – Мелітополь, 2021.  С. 275-279 Переглянути...

Нестерчук Д. М., Кривцов Д. О., Нікульча М. В. Застосування елементів Холла в пристроях моніторингу та захисту трифазних асинхронних електродвигунів. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 54-55 Переглянути...

Нестерчук Д. М., Цвентух М. Ю., Родін Б. О. Спосіб діагностування виткових замикань і захисту асинхронних електродвигунів від анормальних режимів роботи. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 60-61 Переглянути...

Нестерчук Д. М. Особливості дистанційного навчання в умовах компетентнісного підходу. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р) / ТДАТУ, відповід. за вип. С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 132-133 Переглянути...

Нестерчук Д.М., Дяденчук А.Ф. Педагогічна майстерність викладача вищої школи при підготовці фахівців в галузі електроенергетики. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.145-153.  Переглянути...

Нестерчук Д.М., Квітка С.О.   Дослідження   впливу сукупності експлуатаційних чинників на енергетичний та технічний стан електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. – Вип. 20, т. 3. – С. 113-126 Переглянути...

Нестерчук Д. М. Якість електроенергії та її вплив на експлуатаційну надійсність трифазних асинхронних електродвигунів. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 27-28.  Переглянути...

Кривцов Д. O., Нестерчук Д. М. Мультифункційне реле захисту низьковольтних трифазних асинхронних електродвигунів. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 40-41.  Переглянути...

Цвентух М. Ю., Нестерчук Д. М. Обгрунтування узагальненої структури приладу обліку теплової енергії і теплоносія. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (ТДАТУ, м. Мелітополь, 10 листопада - 26 листопада 2020 р), Мелітополь, 2020. С. 85-86.  Переглянути...

Попова І.О., Курашкін С.Ф., Нестерчук Д.М. Пристрій захисту асинхронних двигунів. Інноваційні технології в аграрній сфері України (теорія і практика): зб. наукових праць. Вип. 14. Ніжин, 2020. с. 232-236. Переглянути...

Нестерчук Д. М. Інформаційно-вимірювальна система діагностування трифазних низьковольтних асинхронних електродвигунів в процесі експлуатації. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.39-40 Переглянути...

Олійник В. Ю., Нестерчук Д. М. Технічний та енергетичний стан електромеханічної системи з трифазними асинхронними електродвигунами в умовах дії експлуатаційних впливів. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня - 04 червня 2020 р), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С.53-54 Переглянути...

Нестерчук Д.М. Дистанційне навчання на основі системи Moodle для студентів спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 208-211 Переглянути...

Квітка С.О., Нестерчук Д.М. Soft skills, як передумова успішної кар’єри майбутнього фахівця в галузі електроенергетики. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.), Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 376-379 Переглянути...

Квітка С.О. Емпатія як компонент професійно-педагогічної діяльності куратора академічної групи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ – Вип. 23 . – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.337-340. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Імідж куратора академічної групи, як елемент професійно-педагогічної діяльності / Д.М. Нестерчук // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ – Вип. 23 . – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.233-236. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Діагностування за струмом, як метод захисту електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами / Д.М. Нестерчук, С.Ф. Курашкін // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електрон. наук. фах. вид. Вип.9, т.2. – Мелітополь, 2019. – DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-30 Переглянути...

Popova I.A. Three-phase motor protection device. / I.A. Popova, S.F. Kurashkin, D.N. Nesterchuk, S.A. Kvitka // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 593 p. Pp. 556-559. ISBN 978-4-9783419-8-3 Переглянути...

Лисенко О.В. Оцінка показників комбінованої локальної енергосистеми з накопиченням енергії / О.В. Лисенко, О.А. Мельник, Д.М. Нестерчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". Харків : ХНТУСГ, 2019. 161 с.- С.34-38. ISBN 5-7987-0176X. Переглянути...

Квітка С.О. Математична модель теплового стану асинхронного електродвигуна у стаціонарних режимах. / С.О. Квітка, О.Ю.Вовк, Д.М. Нестерчук // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – 314 с. – С.230-233 Переглянути...

Нестерчук Д.М. Система моніторингу технічного стану ізоляції групи трифазних асинхронних електродвигунів. / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. – 314 с. – С.256-259 Переглянути...

Нестерчук Д.М. Завдання моніторингу електромеханічних систем з трифазними асинхронними електродвигунами / Д.М.Нестерчук // Збірник тез доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті І.І. Мартиненка "Енергозабезпечення технологічних процесів" (13-14 червня 2019 року). – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С.15. Переглянути...

Квитка С.А. Обоснование допустимого дополнительного теплового износа изоляции трехфазного асинхронного электродвигателя в послепусковой период / С.А. Квитка, А.Ю. Вовк, Д.Н. Нестерчук, А.А. Стребков // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI (18), Issue: 158, 2018. www. seanewdim.com, p.60-63. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Тестування в системі організації контролю знань студентів у вищомцу навчальному закладі / Д.М. Нестерчук, С.Ф Курашкін// Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. ‒ с. 320-322 . Переглянути...

Курашкін Сергій Роль навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери / Сергій Курашкін, Ірина Попова, Діна Нестерчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвит-ку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 45. ‒ С.112-113. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Метод та пристрій прогнозування поточного технічного стану ізоляції низьковольтних асинхронних двигунів. /Д.М. Нестерчук, І.О. Попова, М.В. Постнікова// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 80-82. Переглянути...

Квитка С.А. Обоснование допустимого дополнительного теплового износа изоляции трехфазного асинхронного электродвигателя в послепусковой период / С.А. Квитка, А.Ю. Вовк, Д.Н. Нестерчук, А.А. Стребков // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI (18), Issue: 158, 2018. www. seanewdim.com, p.60-63. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Метод та пристрій прогнозування поточного технічного стану ізоляції низьковольтних асинхронних двигунів. /Д.М. Нестерчук, І.О. Попова, М.В. Постнікова// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 80-9. Переглянути...

Попова І.О. Роль навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери. /І.О. Попова, С.Ф. Курашкін, Д.М. Нестерчук/. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку».- Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 45 . – С. 112-113Переглянути...

Попова І.О. Захист асинхронного двигуна від несиметричних режимів. /І.О. Попова, С.Ф. Курашкін, Д.М. Нестерчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 114-115. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Електромагнітний витратомір-лічильник для системи обліку теплової енергії / Д.М.Нестерчук // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електрон. наук. фах. вид. Вип. 7, т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – С.176 – 187. Переглянути...

Вовк О.Ю. Розробка пристрою, який забезпечує ресурсозберігаючий пуск асинхронних електродвигунів при зниженій напрузі / О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.В. Ковальов, О.А. Стребков // Технологический аудит и резервы производства «Technology audit and production reserves». – №1/1 (33). – Харків: Технологічний Центр, 2017 – С.37-43. Переглянути...

Попова І.О. Аналіз впливу несиметричних навантажень на режими роботи трифазного асинхронного електродвигуна / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук, В.С. Попрядухін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 186 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2017. – С.85-87. Переглянути...

Постнікова М.В. Дослідження впливу фізико-хімічних факторів на енергоємність процесів очищення зерна / М.В.Постнікова, Д.М. Нестерчук// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 186 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – 2017. – С.80-82. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Многофункциональный блок управления и защиты асинхронного электродвигателя / Д.М.Нестерчук // Материалы Международной научно-технической конференции «Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК» (Минск, 23-24 ноября 2017 г.) / под ред. М. А. Прищепова. – Минск: БГАТУ, 2017. – С.257-259. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Електроакустична система дозування компонентів кормових сумішей /Д.М.Нестерчук, С.О.Квітка, О.С.Квітка // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету в сільськогосподарського виробництві «Галузеве машинобудування, автоматизація». – Вип.29 – Кіровоград: КНТУ, 2016 – С.33 – 39. Переглянути...

Ковальов О.В. Обґрунтування параметрів малоенерційного індукційного електро-механічного перетворювача / О.В.Ковальов, Д.М.Нестерчук, О.С.Атрошенко// Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій в агропромисловому виробництві: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції – Ніжин, 2016. – С 146-151. Переглянути...

Халіман Л.Г. Дослідження стану ізоляції обмоток асинхронних електродвигунів при аси-метрії напруги та розробка пристрою комбінованого захисту /Л.Г.Халіман, Д.М.Нестерчук // Вісник Сумського НАУ. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів»,Вип. 10/1 (29)– СУМИ: СНАУ, 2016 – С.167 – 174. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Аналіз та впровадження виховних технологій при формуванні особистості студента у ВНЗ / Д.М.Нестерчук // Збірник науково-методичних праць "Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі", Випуск 19 – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 214 – 219. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Електроакустична система дозування компонентів кормових сумішей /Д.М.Нестерчук, С.О.Квітка, О.С.Квітка // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету в сільськогосподарського виробництві «Галузеве машинобудування, автоматизація». – Вип.29 – Кіровоград: КНТУ, 2016 – С.33 – 39. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Монітор поточного стану ізоляції групи асинхронних електродвигунів / Д.М.Нестерчук // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь,Т. 4. Технічні науки (ч. 1) – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. –  С. 26-29. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Алгоритмізація для функціонування системи діагностування та захисту низьковольтних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором / Д.М.Нестерчук, А.О.Рижков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання, Вип. 15, т. 2 : Технічні науки – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. –  С. 274-280. Переглянути...

Попова І.О. Пристрій комбінованого захисту асинхронного електродвигуна від аварійних режимів / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук, Ю.О. Стьопін // Праці ТДАТУ. – Вип.15, т. 4.- Мелітополь: ТДАТУ, 2015.- С.213-218. Переглянути...

Куценко Ю.Н. Анализ влияния содержания калия на распределения электрических полей в почвах / Ю.Н. Куценко, Д.Н.Нестерчук, Д.Н. Коваль // Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сборник научных трудов / Под ред. И.В. Юдаева[и др.]. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. – С.127-139. Переглянути...

Нестерчук Д.Н. Универсальное устройство комплексного управления и защиты группы асинхронных электродвигателей / Д.Н.Нестерчук, Ю.Н. Куценко // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2014. Том 48. Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.29 – 34. Переглянути...

Нестерчук Д.М. До питання удосконалення електромагнітного витратоміра технологічних рідин / Д.М.Нестерчук, А.Ю. Тіпенко // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problem nowoczesnych nauk - 2014» Volume 25. Techniczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – С.64 – 68. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Монітор групи асинхронних електродвигунів/ Д.М.Нестерчук, Н.В.Гончарова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання, Вип. 3, т. 2 – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. –  С. 89-99. Переглянути...

Квітка С.О. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під дією струмового навантаження та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, Д.М.Нестерчук, О.С.Квітка // Праці ТДАТУ. – Вип.13, т. 5.- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.- С.172-177. Переглянути...

Вужицкий А.В. Планирование  экспериментов по определению калия  в почве / А.В. Вужицкий, Д.Н. Коваль,  Ю.Н. Куценко, Д.М. Нестерчук, В.Ф. Яковлев // Весник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. «Секция технические науки». - №10(29). – Княгинино, 2013. – С.24-39. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Розробка універсальної системи моніторингу асинхронного електродвигуна з групи електродвигунів / Д.М.Нестерчук, Ю.Ю.Лобанов // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів. Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – С.48-49. Переглянути...

Попова І.О.  Універсальне реле контролю трифазної напруги мережі живлення / І.О.Попова, Д.М.Нестерчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове вид., Вип. 12, т. 1– Мелітополь: ТДАТУ, 2012. –  С. 85-89. Переглянути...

Гончарова Н.В. Систематизація та аналіз функцій перетворення первинних вимірювальних перетворювачів неелектричних величин / Н.В.Гончарова, Д.М.Нестерчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове вид.,Вип. 12, т. 2 – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. –  С. 34-40. Переглянути...

Попова І.О. Роль лабораторних занять при вивченні дисципліни «Теоретичні основи електротехніка» / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук Рыбное хозяйство Украины. /Науково-виробничий журнал // «Морские технологии: проблемы и решения - 2012». – Керчь, № 7, 2012. – С.5-9. Переглянути...

Попова І.О. Удосконалення методичного забезпечення лабораторних занять при вивченні дисципліни «теоретичні основи електротехніка» / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ.// Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ – Вип.16. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012 – С.95-99. Переглянути...

Нестерчук Д.М.  Мікропроцесорний пристрій діагностування режимів роботи групи асинхронних електродвигунів технологічної лінії / Д.М.Нестерчук, І.О.Попова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 116 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011. – 3С. Переглянути...

Нестерчук Д.М.  Захист асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи / Д.М.Нестерчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове вид., Вип. 11, т. 3 – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. –  С. 56-65. Переглянути...

Попова І.О. Дидактичні аспекти організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» / І.О. Попова, Д.М. Нестерчук // Наука і методика: Збірник науково-методичних праць. К.: 2011. № 23  .–С.42-46. Переглянути...

Попова І.О. Використання тестових завдань для контролю і корекції знань студентів з теоретичних основ електротехніки/ І.О. Попова, Д.М. Нестерчук С.О. Квітка // Удосконалення Навчально-Виховного Процесу В ВНЗ.// Збірник Науково-Методичних Праць. ТДАТУ.– Вип.15  – Мелітополь: ТДАТУ, 2011 – С.138-141. Переглянути...

Квітка С.О. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи / С.О.Квітка, О.Ю. Вовк, Д.М.Нестерчук // Праці ТДАТУ. – випуск 10, том 4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - С.18 – 24. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Пристрій контролю опору ізоляції та автоматичної сушки обмоток асинхронного електродвигуна / Д.М.Нестерчук // Праці ТДАТУ. – випуск 10, том 4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - С.80 – 86. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій автоматичного контролю та захисту асинхронних електродвигунів від неповного фазного режиму роботи / С.О. Квітка, Д.М.Нестерчук // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": зб. наук праць, Вип. 30, ч. 3 – НТУ "ХПІ", 2008. – С. 549 – 550. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Розробка мікропроцесорного вторинного блоку реєстрації для електромагнітного пристрою вимірювання витрати рідини / Д.М. Нестерчук, А.О.Рижков // Праці ТДАТУ. – випуск 8, том 10. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008.-С.48-56. Переглянути...

Нестречук Д.М. Використання електрофізичних властивостей молока для визначення вмісту жиру та білка при первинній обробці молока на тваринницьких фермах і комплексах / Д.М. Нестречук // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Мелітополь: ТДАТА, 1999. – 19 с. Переглянути...

Патенти

Патент на корисну модель № 146923. Україна, МПК H02Н 7/09 (2006.01). Унiверсальний пристрiй моніторингу та захисту групи асинхронних електродвигунiв // Д.М. Нестерчук, І.О. Попова № u 2020 06117. Заяв. 22.09.2020 Опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13.Переглянути...

Патент на корисну модель № 140027 Україна, МПК H02P 1/26 (2006.01), H02P 1/28 (2006.01). Автономний пристрій плавного пуску асинхронного двигуна // М.І. Стручаєв, М.В. Постнікова, Д.М. Нестерчук, С.Ф. Курашкін, О.В. Ігнатенко, В.В. Хлепітько (Україна) № u 2019 06129. Заявл. 03.06.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл.№ 3. – 4 с. Переглянути...

Патент № 129065 Україна, МПК (2018.01) Н02S 10/00. Багатошаровий перетворювач променевої енергії //Д.М. Нестерчук, В.О. Петров, О.Г. Дзвіцький (Україна) № u 2018 02451. Заяв.12.03.2018, виданий 25.10.2018. Переглянути...

Патент № 128571 Україна, МПК (2018.01) B02C 1/00, B02C 1/02 (2006.01). Електромагнітний відстійник //В.Б. Гулевський, Л.Г. Халіман, Д.М. Нестерчук, І.Б. Вороновський, В.О. Петров (Україна) № u 2018 03338. Заяв.30.03.2018, опубл. 26.08.2018, бюл. №18. Переглянути...

Патент № 129061 Україна, МПК (2018.01) G21D 7/00. Захисний багатошаровий перетворювач променевої енергії //Д.М. Нестерчук, В.О. Петров, О.Г. Дзвіцький, Є.О. Шрамко (Україна) № u 2018 02443. Заяв.12.03.2018, виданий 25.10.2018. Переглянути...

Патент № 126796 Україна, МПК (2018.01) F25B 1/00. Мемристорний кондиціонер //С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, М.І. Стручаєв, Ю.О. Постол, І.Ю. Сушич (Україна) № u 2018 00032. Заяв.02.01.2018, виданий 10.07.2018. Переглянути...

Патент № 116629 Україна, МПК G01F 1/58 (2006.01). Електромагнітний пристрій вимірювання витрати технологічних рідин // С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. № u 2016 13293. Заяв. 26.12.2016, опубл. 25.05.2017, бюл. №10. Переглянути...

Патент  № 70696 Україна, МПК (2013) Н02Н7/09. Пристрій захисту групи асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи. //Д.М. Нестерчук, І.О. Попова, (Україна) № u 2012 13567. Заяв.18.11.2012, виданий 25.06.2013. Переглянути...

Нестерчук Д.М. Пристрій моніторингу поточного стану ізоляції обмоток групи трифазних асинхронних електродвигунів з їх автоматичним сушінням / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка.  // Патент на корисну модель № 106523 Україна, МПК Н02Н 7/00 (2016.01). Опубл. 25.04.16,  Бюл. № 8. – 4 с. Переглянути...

Стребков О.А. Пристрій діагностування додаткового теплового зношування ізоляції при пуску асинхронного електродвигуна/ О.С. Стребков, О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук// Патент України на корисну модель №129060, МПК Н01Н 37/12 (2006.01). Опубл. 25.10.2018. Бюл. №20. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій для захисту трифазного асинхронного електродвигуна від аварійних режимів роботи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.С. Квітка. Патент на корисну модель № 48876 Україна, МПК Н02Н 7/09 (2006.01). Опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7. – 4 с. Переглянути...

Квітка С.О. Пристрій автоматичного захисту групи електродвигунів від анормальних режимів роботи / С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук. Патент на корисну модель № 34858 Україна, МПК Н02Н 7/09 (2008.01). Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 4 с. Переглянути...

Стребков О.С. Пристрій діагностування додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна / О.С. Стребков, О.Ю. Вовк, С.О. Квітка, Д.М. Нестерчук, О.В. Ковальов, Д.В. Дем’яненко // Патент на корисну модель № 119460. Україна, МПК Н01Н 37/12 (2006.01). Опубл. 25.09.2017. Бюл. № 18. – 4 с. Переглянути...

Підручники, навчальні посібники, монографії

Нестерчук Д.М. Основи метрології та засоби вимірювань: навчальний посібник / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. – 255 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол № 4 від «28» листопада 2017 р.). 

Нестерчук Д.М. Методи і засоби вимірювань електричних та неелектричних величин: навчальний посібник / Д.М. Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. – 206 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол № 4 від «28» листопада 2017 р.). 

Практикуми, навчальні посібники для винання лабораторних та практичних робіт

Нестерчук Д.М. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології: навчально-методичний посібник для практичних занять. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 170 с. (Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол № 9 від «26» травня 2021 р.)

Квітка С.О., Ковальов О.В., Нестерчук Д.М., Вовк О.Ю. Лабораторний практикум з дисципліни «Практична інженерна підготовка». Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 205 с. (Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол № 4 від «24» грудня 2020 р.)

Постнікова М. В., Квітка С. О., Нестерчук Д. М. Основи електропривода : практикум, ч. 1. Мелітополь : Люкс, 2020. 259 с.(Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол №10 від «28» травня 2020 р.)

Нестерчук Д.М. Практикум з дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології»: навчальне видання / Д.М.Нестерчук, М.В.Постнікова. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. - 100 с. (Рекомендовано методичною комісією енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету (протокол № 8 від «24» квітня 2019 р.)

Нестерчук Д.М. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології: навчальний посібник для виконання лабораторних робіт / Д.М.Нестерчук, С.О. Квітка, С.В. Галько. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. - 172 с. (Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету протокол № 9 від «24» квітня 2018 р.). 

Методичні вказівки, конспекти лекцій

 Методичні вказівки 

Нестерчук Д.М. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології: методичні вказівки до самостійної роботи студентів / Д.М.Нестерчук. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. - 108с. (Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол № 9 від «14» травня 2020 р.)

Нестерчук Д.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Д.М.Нестерчук, В.О. Вовк. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. - 189 с. ( Гриф надано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету (протокол № 3 від «30» жовтня 2018 р.)

 Конспекти лекцій

Нестерчук Д.М. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології: конспект лекцій / Д.М. Нестерчук. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 256 с. (Дозвіл до впровадження та видання надано Вченою радою факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (протокол № 5 від «14» січня 2020 р.)

Нестерчук Д.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: конспект лекцій / Д.М.Нестерчук. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 188 с. (Рекомендовано методичною комісією факультету інженерії та комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету як навчальне видання для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність – заступник завідувача кафедри "Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В. Овчарова"
Педагогічна діяльність – доцент кафедри "Електротехніка і електромеханіка імені професора В.В. Овчарова"
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Ресурсо-енергозберігаючі експлуатаційні режими роботи електротехнічних комплексів» (№ держреєстрації 0121U109980), розділ « Розробка ресурсо-енергозберігаючих пристроїв контролю, керування і захисту електротехнічного обладнання»
Організаційна робота – секретар Вченої ради факультету ЕКТ, голова методичної комісії факультету енергетики і комп’ютерних технологій
Виховна робота – куратор академічної групи (31ЕЕ)

Нагороди, заохочення, почесні звання:

За наукову та педагогічну діяльність отримала 21 подяку, неодноразово  була занесена до дошки пошани ТДАТУ.
У 2003 році переможниця конкурсу "Кращий за профсією"
Переможниця університетського конкурсу «Найкращий куратор ТДАТУ-2016»
Переможниця університетського етапу всеукраїнського конкурсу «Кращий куратор академічної групи» 2020-2021 навчального року